User FB ? Please Follow - Tenki tenkiu

Monday, March 15, 2010

Sebelum membuat sebarang permohonan, sila baca semua panduan yang disediakan pada
bahagian atas laman web bagi mengelakkan sebarang kekeliruan semasa mengisi maklumat
permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian.
 
Selain maklumat di bawah, anda juga boleh mengetahui prosedur permohonan, semakan dan
kemaskini melalui Carta Alir Aplikasi Dalam Talian.
 
PERMOHONAN 

1.  Pemohon perlu memilih menu
PERMOHONAN yang terdapat
di bahagian atas laman web
untuk pertama kali membuat
permohonan.
2.  Pemohon dikehendaki
memasukkan Nombor Kad
Pengenalan/ Mykad, Nombor
Unik ID dan Kata Laluan

untuk memasuki laman web
Aplikasi Dalam Talian. Nombor
Unik ID boleh dibeli dari kaunter
Bank Simpanan Nasional (BSN).
3.  Kata Laluan ini perlu
dimasukkan oleh pemohon
untuk tujuan sekiranya
kehilangan Nombor Unik ID.
Kata Laluan ini boleh digunakan
untuk tujuan Semakan /
Kemaskini Permohonan. 

• Katalaluan :
a) Ciptaan sendiri
b) Perlu terdiri daripada 6 – 8
alphanumeric
c) Gabungan huruf dan angka
(Contoh : abcd1234)
Kata Laluan dan Nombor
Unik ID perlu dirahsiakan
dari pengetahuan umum dan
perlu sentiasa diingati. No.
Unik ID dan Kata Laluan ini
juga perlu diingati kerana
ianya diperlukan untuk
mengemukakan e-Rayuan
SEMAKAN 

1.  Pemohon boleh menyemak
maklumat permohonan
sekiranya kurang yakin sama
ada maklumat permohonan
telah selamat dihantar/diterima
sebagai bukti penghantaran
dan permohonan.
2.  Pemohon perlu memilih menu
SEMAKAN untuk menyemak
permohonan yang terdapat di
bahagian atas laman web.
Pemohon dikehendaki
memasukkan elemen seperti di
bawah untuk membuat semakan
permohonan :-

o  Nombor Kad Pengenalan/
MyKad
3.  Pemohon boleh membuat
semakan semula permohonan
yang telah dibuat dan
mencetak butiran maklumat
yang telah dihantar sebagai
pengesahan penerimaan
maklumat untuk simpanan
pemohon.
4.  Bagi tujuan semakan
permohonan, tiada sebarang had
yang dikenakan kepada
pemohon.
 
 4.  Pemohon perlu mengisi semua
maklumat yang dikehendaki,
sekiranya maklumat yang diisi
tidak lengkap, pemohon tidak
boleh ke langkah seterusnya.
5.  Semasa mengisi maklumat
Pilihan Program Pengajian,
pemohon tidak dibenarkan
membuat kod pilihan program
pengajian yang sama. Contoh :
Pemohon tidak boleh memilih
kod program pengajian B2416,
B2416, B2416 dan B2416 bagi
Pilihan 1 hingga 4.
6.  Pemohon yang berminat ingin
mengikuti program pengajian
yang ada temu duga UPNM
perlu memilih program tersebut
pada Pilihan 1 dan 2 sahaja. 
7.  Manakala program pengajian
temu duga UiTM, UDM dan
UTM perlu memilih dalam
Pilihan 1 hingga 4 sahaja.
8.  Setiap kod program pengajian
yang dipilih daripada Pilihan 1
hingga Pilihan 8 adalah
menggambarkan IPTA dan
program pengajian yang ingin
diikuti. Berikut adalah kod
IPTA yang terlibat :-
M  = UM  P  = UPM
B = UTHM  Q= USIM
C = UTeMM  R  = UNIMAP
D = UDM   T  = UTM
E = UiTM  Y  = UIAM
G = UMT  Z  = UPNM 
J = UMP      


KEMASKINI 

1.  Sekiranya pemohon ingin
mengemaskini maklumat
permohonan dan pemohon hanya
dibenarkan membuat
pengemaskinian sebanyak 3 kali
sahaja sehingga tarikh tutup
permohonan.
2.  Sekiranya anda telah melebihi
TIGA(3) kali proses kemas
kini, anda tidak boleh lagi
membuat sebarang
pengemaskinian maklumat
permohonan. 

Sebarang permohonan
pertukaran maklumat tidak
akan dipertimbangkan. Anda
dinasihatkan supaya berhati-
hati ketika membuat proses
kemas kini. 
3.  Pemohon perlu memilih menu
KEMASKINI untuk menyemak
permohonan yang terdapat di
bahagian atas laman web.
Pemohon dikehendaki
memasukkan elemen seperti di
bawah untuk membuat semakan
permohonan :-

o  Nombor Kad Pengenalan/
MyKad
o  Nombor Unik ID 

ATAU 
o  Nombor Kad Pengenalan/
MyKad
o  Kata Laluan


9.  Setelah selesai mengisi
maklumat, pemohon perlu klik
butang “Langkah
Seterusnya>>” yang terdapat
pada bahagian bawah laman dan
pemohon perlu menyemak sama
ada maklumat yang telah
dimasukkan adalah benar.
10. Sekiranya tiada sebarang
pembetulan, pemohon perlu klik
butang “Sah & Hantar”.

PERHATIAN :
PERMOHONAN TIDAK
AKAN DITERIMA SELAGI
BUTANG SAH & HANTAR
TIDAK DIKLIK DAN
LAMAN SELESAI
DIPAPARKAN. 
11. Permohonan dihantar dan
diterima apabila tertera
perkataan “Selesai” akan
tercatat pada laman tersebut.
Ia juga akan menyatakan
Nama, Nombor Kad
Pengenalan/ MyKad, Tarikh
dan Masa permohonan, 8
pilihan program pengajian.
Pemohon boleh mencetak
butiran maklumat yang
dinyatakan untuk rujukan
pemohon. 
12. Setelah selesai, sekiranya anda
ingin mencetak semua
maklumat permohonan, anda
boleh mencetak dengan memilih
menu SEMAKAN, masukkan
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Unik ID ATAU
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Kata Laluan. 


4.  Pemohon kategori C dan D
WAJIB MENCETAK maklumat
permohonan setelah mengemukakan
permohonan/ pengemaskinian makluma
dan kemudian menghantar bersama-
sama salinan dokumen yang telah
disahkan ke IPTA pilihan anda
(Kategori C : selewat-lewatnya pada 06
Mac 2008)
5.  Setelah selesai, sekiranya anda
ingin mencetak semua
maklumat permohonan, anda
boleh mencetak dengan memilih
menu SEMAKAN, masukkan
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Unik ID ATAU
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Kata Laluan.

 
13. Pemohon kategori C dan D
WAJIB MENCETAK maklumat
permohonan setelah mengemukakan
permohonan/ pengemaskinian
maklumat dan kemudian menghantar
bersama-sama salinan dokumen yang
telah disahkan ke IPTA pilihan anda
(Kategori C : selewat-lewatnya pada 06
Mac 2008) 
14. Pemohon kategori A dan B
TIDAK PERLU menghantar
sebarang dokumen kepada IPTA
pilihan. Hanya mencetak
maklumat permohonan untuk
rujukan. 
15. Setelah selesai, sekiranya anda
ingin mencetak semua
maklumat permohonan, anda
boleh mencetak dengan memilih
menu SEMAKAN, masukkan
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Unik ID ATAU
Nombor Kad Pengenalan/
MyKad dan Kata Laluan. 

0 comments:

Post a Comment

Link exchange

Link exchange Free For All
Support Us..! Copy code below and paste at your blog or website. Sila tukarkan heigh dan width untuk tukarkan saiz banner Info-MyTips, Tq~
”QuranicFoods”