User FB ? Please Follow - Tenki tenkiu

Monday, March 15, 2010

  
1  SYARAT PERMOHONAN
  Apakah syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan oleh PTPTN?
  
  Pelajar layak memohon pinjaman pendidikan  sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut :-
  
a)  Warganegara Malaysia;
b)  Berumur tidak melebihi 45 tahun semasa memohon;
c)  Sijil Pelajaran Malaysia dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana matapelajaran;
d)  Bagi pelajar-pelajar IPTA, mereka hendaklah telah menerima tawaran kemasukan ke IPTA untuk mengikuti
kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan IPT (IPTA), Kementerian Pengajian Tinggi.
e)  Bagi pelajar-pelajar Politeknik, mereka hendaklah telah menerima tawaran  kemasukan ke Politeknik untuk
mengikuti kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti,
Kementerian Pengajian Tinggi.
f)  Bagi pelajar-pelajar IPTS, mereka hendaklah telah menerima tawaran  kemasukan ke IPTS untuk
mengikuti kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan IPT (IPTS), Kementerian Pengajian
Tinggi dan telah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Lembaga Akreditasi Negara (LAN).
Kelulusan kursus dan Sijil Perakuan Akreditasi hendaklah belum tamat tempoh sah laku semasa
memohon.  
g)  Semua pelajar hendaklah mempunyai kelayakan masuk yang disyaratkan oleh Kementerian Pengajian
Tinggi untuk mengikuti kursus berkaitan. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan yang berbeza daripada
yang disyaratkan, pengesahan bahawa kelayakan tersebut setaraf dengan kelayakan yang disyaratkan
hendaklah diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di perenggan (d), (e) dan (f)
di atas.
h)  Tiada penaja lain.
i)  Baki tempoh pengajian semasa memohon  tidak kurang dari satu tahun.
j)  Pinjaman pendidikan PTPTN memerlukan 2 penjamin yang terdiri daripada ibu dan bapa pemohon.  
  [Sekiranya keduanya telah meninggal, informasi penjamin tidak diperlukan tetapi, sekiranya hanya salah

seorang yang telah meninggal dunia, hanya ruangan pertama (pada permohonan online) yang harus diisi
dan ditandatangani (pada surat penjamin).  Sekiranya yang sedemikian, sesalinan Sijil Kematian / surat
pengesahan kematian adalah diperlukan.]
k)  Syarat-syarat kelayakan lain yang ditetapkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa.
  
  Pelajar kategori berikut tidak layak memohon:-
  
a)  Tidak memenuhi syarat-syarat am permohanan pinjaman PTPTN.
b)  Pelajar yang mengikut kursus / IPT yang tidak berdaftar dengan PTPTN.
c)   Pelajar yang mengikut pengajian melalui Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG).
d)   Pelajar tahun satu yang mengikut program / kursus yang diadakan secara kerjasama / berkembar dengan
IPT dari Amerika Syarikat. Pelajar tersebut hanya layak memohon pinjaman pada tahun dua pengajian dan
ke atas.
e)  Pelajar yang ditawarkan pengajian menggunakan kelayakan pengalaman kerja.
   
2  KAEDAH PERMOHONAN
  Apakah kaedahnya untuk saya membuat permohonan PTPTN?
  
  Kaedah permohonan pinjaman pendidikan adalah seperti berikut :
  
a)  Pemohon hendaklah memohon pinjaman PTPTN secara on-line melalui Laman Web Pinjaman On-Line di
alamat  http://epinjaman.ptptn.gov.my.   Akan tetapi, pemohon hanya boleh memohon mengikut tarikh
buka dan tutup IPT masing masing.  Pemohon boleh melayari Laman Web PTPTN di alamat
http://www.ptptn.gov.my  untuk mengetahui maklumat tarikh  permohonan yang telah ditetapkan untuk
IPT masing-masing.   
  Pelajar perlu menggunakan kata laluan dengan memasukkan ID PTPTN yang ada pada Semakan
Keputusan  Permohanan ke IPTA yang boleh dicetak oleh pelajar melalui Bahagian Pengurusan
Kemasukan Pelajar (UPU on-line)  Kementerian Pengajian Tinggi.
b)  Bagi tujuan melengkapkan permohonan pinjaman PTPTN secara  on-line, pemohon terlebih dahulu perlu
mempunyai nombor akaun individu mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing. 
Namun, terdapat beberapa IPT yang memberi kemudahan pra-pembukaan akaun bank untuk pemohon. 
Untuk maklumat lanjut berkenaan senarai IPT tersebut, mohon layari Laman Web PTPTN di
http://www.ptptn.gov.my.
c)  Pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pinjaman PTPTN di Laman Web Pinjaman On-Line di
http://epinjaman.ptptn.gov.my bermula  3 hari  selepas tarikh tutup permohonan online di IPT masing-
masing.
d)  Pemohon yang berjaya ditawarkan pinjaman PTPTN perlu melayari Laman Web Pinjaman On-Line di
alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my dan dokumen yang diperlukan adalah:-
   (i)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) Surat Tawaran Pinjaman (berserta Surat Akuan
Penerimaan, Surat Kebenaran 1, 2, 3, dan 4);
   (ii)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) dokumen Perjanjian Pinjaman; 
   (iii) 1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat)  Surat Jaminan Pinjaman;
  [Setiap satu set adalah untuk Pemohon, PTPTN,  Penjamin 1 dan Penjamin 2.  Namun, sekiranya
salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 set diperlukan untuk dihantar kepada PTPTN, dan
hanya 2 set diperlukan sekiranya kedua ibubapa telah meninggal dunia.] 
  (iv) 4 keping setem hasil yang bernilai RM10.00 setiap satu. 
  [Bagi setiap Perjanjian Pinjaman Pendidikan yang telah disempurnakan, hendaklah dilekatkan setem
berharga RM10.00 di sudut kanan atas pada muka depan setiap salinan dokumen perjanjian.  Namun,
sekiranya salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 setem diperlukan untuk dilekatkan pada
muka depan setiap salinan dokumen perjanjian  dan hanya 2 setem diperlukan sekiranya kedua
ibubapa telah meninggal dunia.]
  [Cetakan dokumen tersebut hendaklah menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80
gsm) dengan menggunakan  satu muka kertas untuk setiap satu (cetakkan tidak dilakukan pada
muka depan dan belakang di helaian yang sama).  Dakwat cetakkan hendaklah berwarna hitam.]
   
3  MAKLUMAT PERIBADI PEMINJAM
  Saya mempunyai nombor kad pengenalan lama dan juga nombor kad pengenalan baru, yang manakah
perlu saya isi di dalam maklumat peribadi?
  
  Bagi maklumat peribadi peminjam, nombor kad pengenalan baru adalah suatu kemestian yang perlu diisi
oleh setiap peminjam, manakala bagi nombor kad pengenalan lama ianya disarankan untuk diisi oleh
peminjam sebagai simpanan rekod.
  
4  TARIKH PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PERMOHONAN
  Bilakah tarikh permohonan PTPTN ini dibuka? 
  
  Tarikh permohonan Pinjaman Online  PTPTN ini akan dibuka buat pertama kalinya pada 15 Jun 2007. 
Untuk permohonan seterusnya akan diberitahu dari semasa ke semasa melalui Laman Web PTPTN di
alamat http://www.ptptn.gov.my.
  
5  Bilakah tarikh proses permohonan PTPTN akan ditutup? 
  
  Bagi kemasukan semester Julai 2007, pemohon dari IPTA dan Politeknik yang telah memohon sebelum 25
Jun boleh menyemak keputusan mereka mulai 27 Jun 2007. Bagi permohonan yang dibuat selepas 25
Jun, semakan keputusan pinjaman hanya boleh dibuat mulai 27 Julai. Maklumat terperinci mengenai
permohonan pinjaman boleh didapati di Laman Web PTPTN di alamat http://www.ptptn.gov.my. 
  
6  GAGAL MELAYARI LAMAN WEB PINJAMAN ON-LINE DI ALAMAT http://epinjaman.ptptn.gov.my 
  Saya cuba melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my, tetapi gagal. 
Ianya tertera "page cannot be found". 
  
  Pemohon dikehendaki klik pada butang "Tools" dan kemudiannya ke "Internet Options".  Pemohon
kemudiannya harus klik pada butang "Delete Cookies" dan klik "ok" serta butang "Delete Files" dan klik
"ok".  

Pemohon kemudian boleh melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my
semula.
  
7  NAMA BANK
  Sekiranya nama bank yang tertera pada Buku Panduan Kemasukan Pelajar yang diberi oleh IPT adalah
berbeza dengan yang tertera pada laman web PTPTN, apakah yang harus saya lakukan?
  

Sekiranya pemohon mendapati bank yang dipaparkan pada laman web adalah berbeza dengan yang
diberi pihak IPT, pemohon hendaklah memasukan juga nombor bank akaun mengikut bank yang telah
ditetapkan oleh IPT tersebut, sungguhpun bank yang dipaparkan adalah berbeza.

PTPTN akan menukar nama bank tersebut selepas semakan dibuat.  Ini tidak akan mengganggu
permohonan pelajar.
  
8  MASA UNTUK PERMOHONAN ON-LINE
  Adakah pihak PTPTN menetapkan masa dan waktu untuk permohonan on-line ini dijalankan?
  
  Ya.  Masa dan waktu untuk permohonan secara on-line adalah ditetapkan dari jam 7pagi hingga 1 pagi
setiap hari. Selepas masa yang ditetapkan tersebut, sistem kami akan ditutup buat sementara waktu bagi
menyiapkan kerja-kerja pemprosesan secara kelompok dan penyelengaraan sistem.   
9  PERMOHONAN ONLINE UNTUK PELAJAR IPTA
  Sekiranya saya adalah seorang pelajar IPTS, bagaimanakah caranya untuk saya membuat permohonan
secara online? 
  
  Untuk pemohon dari IPTS, pemohon dikehendaki klik "daftar"  dan seterusnya memasukkan nombor kad
pengenalan  kad polis serta kata laluan.  Pemohon kemudiannya hendaklah kembali kepada log in skrin
dan mendaftar mengggunakan kata laluan yang dimasukkan tadi. 
  
10  TERLUPA KATA LALUAN UPU
a)  Terlupa kata laluan sebelum selesai mengisi kesemua maklumat ke dalam laman web
  Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan semula kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU
(untuk permohonan PTPTN) sekiranya saya terlupa?
  Terdapat 2 cara untuk anda mendapatkannya semula:-
  
i)  Pemohon hanya perlu ke "Login" skrin dan masukkan nombor kad pengenalan 12 digit, kad tentera atau
kad polis pemohon. Seterusnya klik butang "Terlupa Kata Laluan" dan menjawab 3 soalan yang tertera
untuk tujuan pengesahan. Sistem akan mengeluarkan Kata Laluan yang baru dan anda dikehendaki
menukar kata laluan tersebut.
  
ii)   Menghubungi Call Centre PTPTN di talian  03-2092 7788 (sekiranya pemohon belum mengisi sebarang
maklumat di dalam Laman Web Pinjaman On-Line) untuk mendapat kata laluan baru.  
  
  Pada hari bekerja yang berikutnya, pemohon boleh melayari semula Laman Web Pinjaman On-Line.
  Sistem akan mengeluarkan kata laluan yang baru dan anda dikehendaki mengisi kata laluan baru anda. 
  
b)  Terlupa kata laluan selepas "klik hantar" untuk membuat pembetulan data
  Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan semula kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU
(untuk permohonan PTPTN) sekiranya saya terlupa?
  
  Sekiranya pemohon terlupa "Kata Laluan", pemohon hanya perlu ke Login skrin dan masukan nombor
pengenalan 12 digit, kad tentera atau kad polis anda. Seterusnya klik butang "Terlupa Kata Laluan" dan
menjawab 3 soalan yang tertera untuk tujuan pengesahan.  Sistem akan mengeluarkan kata laluan yang
baru dan anda dikehendaki menukar kata laluan tersebut.
  
11  TERLUPA KATA LALUAN PTPTN 
  Bagaimanakah caranya untuk membuat permohonan on-line untuk pelajar dari IPTA dan Politeknik, yang
telah terlupa kata laluan PTPTN?
  
  Ada 2 cara untuk mendapatkan kata laluan PTPTN.  Ianya adalah:-
  
a)   Pemohon boleh melayari laman web  http://www.jpt.utm.my untuk menyemak kata laluan pemohon. 
Pemohon dikehendaki mengisi nombor kad pengenalan 12 digit dan klik butang "Semak".  Seterusnya,
senarai akan dikeluarkan dan pemohon boleh menyemak kata laluan tersebut.  
  
b) 
Pemohon boleh SMS kepada PTPTN IDNOKP dan hantar ke 33199.  Pemohon kemudian akan
diberi kata laluan PTPTN, juga melalui sms.
   12  PINDAAN MAKLUMAT SEBELUM TARIKH TUTUP
  Bolehkah saya membuat pindaan kepada maklumat yang telah saya masukkan ke dalam Borang
Permohonan Pinjaman On-Line di Laman Web ?
  
  Ya.  Pemohon boleh membuat pindaan kepada maklumat yang dimasukkan kedalam Borang Permohonan
Pinjaman On-Line  di Laman Web hanya sehingga tarikh tutup yang diumumkan oleh pihak PTPTN.
Selepas tarikh tutup, pemohon tidak dibenarkan sama sekali untuk membuat sebarang pindaan.
  
13  PENUKARAN KATA LALUAN
  Bagaimanakah caranya untuk saya membuat penukaran kepada kata laluan yang telah diberi oleh pihak
UPU untuk permohonan di laman web? 
  
  Pemohon dikehendaki untuk melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my dengan mengisi nombor kad pengenalan 12 digit, nombor polis atau tentera,
serta kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU.  
  
  Pemohon boleh menukar kata laluan melalui menu yang disediakan di dalam laman web tersebut.
  
14  PERBEZAAN PENJAMIN DAN PENJAGA
  Apakah perbezaan diantara "Penjaga" dan "Penjamin"? Bolehkan saya meletakkan nama Ibu bapa saya
kedalam kedua-dua bahagian?
  
  Penjaga adalah dirujuk kepada orang yang menjaga pemohon yang terdiri daripada ibu bapa, adik beradik,
pasangan atau Penjaga. Manakala Penjamin adalah dikhususkan untuk kedua ibu bapa sahaja
seandainya salah seorang atau keduanya masih hidup. Bagi mereka yang kedua ibu bapa telah meninggal
dunia, ruangan ini tidak perlu diisi.  Bagi mereka yang hanya salah seorang telah meninggal dunia,
ruangan yang wajib diisi hanyalah Butiran Penjamin 1.
  
  Ya.  Nama kedua ibubapa anda boleh diletakkan kedalam kedua-dua nama Penjaga dan Penjamin,
sekiranya kedua ibu bapa pemohon masih ada.  
  
15  RUANGAN MAJIKAN
  Sekiranya saya masih belajar, apakah yang perlu diisi diruangan butiran pekerjaan?
  
  Ruang tersebut tidak perlu diisi sekiranya pemohon masih belum bekerja. Anda hanya perlu menekan
butang seterusnya untuk butiran lain.
  
  Sekiranya pemohon meneruskan pengajian dan pada masa yang sama pemohon sedang bekerja (belajar
sambil bekerja), pemohon harus mengisi ruangan tersebut. 
  
16  Apakah bezanya diantara gaji kasar dan gaji bersih?
  
  Gaji kasar adalah gaji yang diberi daripada pihak majikan tanpa potongan KWSP, SOCSO, cukai,
pinjaman dan lain-lain potongan. Gaji bersih adalah gaji yang telah ditolak kesemua di atas.
  
17  Pada laman Web Pinjaman On-Line PTPTN, gred yang tertera pada Butiran Kelayakkan adalah antaranya,
F9 atau 9F, sementara yang tertera pada transkrip keputusan SPM adalah tertera 9G.  Adakah ianya
sama?
  
  Ya.  Gred F9, 9F atau 9G adalah menunjukkan keputusan yang sama.    
18  PEMPROSESAN DAN STATUS PERMOHONAN
  Bilakah permohonan saya diproses setelah saya klik "hantar" dan bagaimanakah caranya untuk saya
mengetahui permohonan saya diterima atau ditolak?
  
  Kesemua permohonan online akan diproses dalam masa 3 hari dari tarikh tutup permohonan.  
  Untuk mengetahui status permohonan, anda bolehlah melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat 
  http://epinjaman.ptptn.gov.my atau menelefon Call Centre kami ditalian 03-2092 7788.
  
19  LULUS PERMOHONAN DAN DITOLAK PELAJAR
  Bolehkan saya menolak pinjaman PTPTN sekiranya pinjaman saya tersebut telah diluluskan?
  
  Ya, pemohon boleh menolak tawaran dengan melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my   Pemohon dikehendaki memasukkan nombor pengenalan 12 digit, kad
tentera atau kad polis serta kata laluan anda.  Seterusnya, anda dikehendaki klik "Status Permohonan". 
Pemohon boleh menolak permohonan dengan klik "TOLAK TAWARAN".
  
20  LULUS PERMOHONAN DAN DITERIMA PELAJAR
  Apakah seterusnya yang patut saya lakukan sekiranya permohonan saya telah diluluskan? Dan apakah
dokumen sokongan diperlukan PTPTN?
  
  Setelah permohonan diluluskan, anda perlu menjawab sama ada menerima atau menolak tawaran
tersebut. Sekiranya pemohon menerima, pemohon hendaklah:-
  
I)  Mencetak dokumen berikut pada Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my  
   (i)   1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) Surat Tawaran Pinjaman (beserta Surat Akuan
        Penerimaan, Surat Kebenaran 1, 2, 3, dan 4);
   (ii)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) dokumen Perjanjian Pinjaman; 
   (iii) 1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat)  Surat Jaminan Pinjaman;
  [Setiap satu set adalah untuk Pemohon, PTPTN, Penjamin 1 dan Penjamin 2.  Namun, sekiranya
salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 set diperlukan untuk dihantar kepada PTPTN, dan
hanya 2 set diperlukan sekiranya kedua ibubapa telah meninggal dunia.] 
  (iv) 4 keping setem hasil yang bernilai RM10.00 setiap satu. 
  [Bagi setiap Perjanjian Pinjaman Pendidikan yang telah disempurnakan, hendaklah dilekatkan setem
berharga RM10.00 di sudut kanan atas pada muka depan setiap salinan dokumen perjanjian.  Namun,
sekiranya salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 setem diperlukan untuk dilekatkan pada
muka depan setiap salinan dokumen perjanjian dan hanya 2 setem diperlukan sekiranya kedua
ibubapa telah meninggal dunia.]
  [Cetakan dokumen tersebut hendaklah menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80
gsm) dengan menggunakan  satu muka kertas untuk setiap satu (cetakkan tidak dilakukan pada
muka depan dan belakang di helaian yang sama).  Dakwat cetakkan hendaklah berwarna hitam.]
  
II)  Menyediakan dokumen sokongan seperti yang berikut:-
   (i)     Salinan Kad Pengenalan Pemohon;
   (ii)    Salinan Surat Tawaran dari IPT;
   (iii)   Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
  (bagi yang mengemukakan salinan slip keputusan peperiksaan SPM, hanya slip yang tidak melebih
tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil boleh diterima pakai);   (iv)  Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. 
Contoh : STPM / Diploma / Matrikulasi;
  (sila sertakan surat pengesahan tamat pengajian dari IPT yang mengendalikan kelayakan masuk
tersebut, jika pemohon belum menerima sijil dan pada transkrip peperiksaan juga tidak dinyatakan
bahawa pelajar telah menamatkan pengajian / layak dianugerahkan sijil);
   (v)  Bagi tujuan melengkapkan permohonan pinjaman PTPTN secara  on-line, pemohon terlebih dahulu
perlu mempunyai nombor akaun individu mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-
masing.  Namun, terdapat beberapa IPT yang memberi kemudahan pra-pembukaan akaun bank
untuk pelajar.  Untuk maklumat lanjut berkenaan senarai IPT tersebut, pemohon bolehlah melayari
laman web kami di www.ptptn.gov.my;
   (vi)   Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan pemohon (sekiranya pemohon bekerja);
   (vii)   Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan bapa / penjamin pertama (sekiranya bapa / penjamin pertama pemohon
bekerja);
  (viii)  Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan ibu / penjamin kedua (sekiranya ibu / penjamin kedua pemohon bekerja);
   (ix)  Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan  pasangan pemohon  (sekiranya pemohon sudah berkahwin dan
pasangan pemohon bekerja);
   (x)   Salinan Sijil Kematian / surat pengesahan kematian ibu / bapa pemohon sekiranya telah meninggal
dunia.
   (xi)   Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya (sekiranya pelajar berada pada
semester kedua dan ke atas semasa permohonan dibuat di Laman Web Pinjaman On-Line).
  (xii)   Surat pengesahan masih belajar dari IPT (sekiranya pelajar berada pada semester kedua dan ke
atas semasa permohonan dibuat di Laman Web Pinjaman On-Line).
  
  Kesemua dokumen yang disebutkan diatas kemudiannya diserahkan kepada pihak PTPTN pada hari
pendaftaran di IPT. Kaunter-kaunter kami akan dibuka dihari pendaftaran tersebut dimana kesemua
dokumen akan disahkan oleh Pegawai yang bertugas. Sila rujuk Laman Web PTPTN di
http://www.ptptn.gov.my. untuk mendapatkan maklumat dengan lebih  lanjut tentang tarikh-tarikh
pendaftaran tersebut.
  
21  DOKUMEN PENGESAHAN
  Siapakah yang layak untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PTPTN (Certified True
Copy)?
  
  Salinan dokumen sokongan hendaklah dibuat menggunakan kertas bersaiz A4 dan disahkan. 
  Pemohon boleh mendapatkan pengesahan dokumen (Certified True Copy) daripada yang tersenarai
dibawah:-
a)  Wakil Rakyat;
b)  Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional;
c)  Pengamal Undang-Undang;
d)  Pesuruhjaya Sumpah;
e)  Jaksa Pendamai;
f)  Pengetua;
g)  Guru Besar Sekolah (Sekolah Kerajaan Sahaja);
h)  Pegawai Polis berpangkat ASP ke atas;
i)  Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas;
j)  Penghulu; k)  Ketua Kampung;
l)  Penggawa;
m)  Tuai Rumah;
n)  Ketua Kaum;
o)  Mukim yang bertauliah.
  
22  PERMOHONAN DITOLAK PTPTN
  Sekiranya permohonan saya ditolak, bagaimanakah caranya untuk saya membuat penyemakan? Bolehkah
saya memohon kembali? 
  
  Pemohon boleh menyemak dengan melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my atau menelefon Call Centre ditalian 03-2092 7788 untuk mengetahui sebab-
sebab penolakkan permohonan berlaku.  
  
  Ya, pemohon boleh membuat rayuan seandainya permohonan anda telah ditolak bukan kerana sebab-
sebab yang disenaraikan pada terma Syarat Permohonan, yang disenaraikan di perkara 1.  Pemohon
hendaklah datang berurusan dengan pegawai PTPTN atau secara bertulis yang dialamatkan ke Call
Centre, Tingkat 4, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.
  
23  BAYARAN OLEH PTPTN (DISBURSEMENT)
  Setelah kesemua dokumen diserahkan kepada pihak PTPTN, berapa lamakah masa yang diambil untuk
pembayaran yang pertama? 
  
  Seandainya segala dokumen yang diperlukan telah lengkap,  pembayaran yang pertama dapat dilakukan
dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen.  Pembayaran yang telah diluluskan akan dikreditkan
terus kedalam Akaun Bank Pelajar.
  
  Untuk bayaran seterusnya dari pihak PTPTN (semester seterusnya), berapakah jangkamasa yang perlu
saya tunggu untuk mendapatkannya?
  
  Pembayaran seterusnya akan diberitahu atau diumumkan dari masa ke samasa melalui Laman Web
PTPTN di http://www.ptptn.gov.my.
  
24  JUMLAH PINJAMAN
  Bagaimanakah untuk saya mengetahui jumlah pinjaman yang akan saya terima untuk kursus yang saya
ambil?
  
  Jumlah pinjaman yang diterima bergantung kepada kursus yang diambil dan pendapatan seisi keluarga. 
Pemohon boleh mengetahui jumlah pinjaman yang ditawarkan setelah pinjaman tersebut diluluskan.
Seandainya pemohon tidak bersetuju dengan jumlah tawaran tersebut, pemohon boleh membuat rayuan
secara terus dengan pejabat PTPTN berserta dengan dokumen sokongan, atau secara bertulis yang
dialamatkan ke Call Centre, Tingkat 4, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights,
50490 Kuala Lumpur. 

84 comments:

Anonymous said...

sush nya mau dftar online..huhu

Anonymous said...

pertanyaan..selepas pihak pegawai dah semak dan pihak pegawai mengambil borang..adakah borang itu lengkap?

Anonymous said...

erm.bagi ibu bapa yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai slip gaji nak letak apa pada gaji kasar dan gaji bersih

Anonymous said...

Kalau tarikh pendaftaran Di maklumat kursus tersalah maram mane Nk buat???

Anonymous said...

kalau pelajar sudah menerima pinjaman ptptn pada semester pertama tetapi sebulan terakhir dia ambil cuti khas..semester depan dia masuk part yg sama..adakah dia boleh dapat duit pinjaman itu walaupun part yang sama?dan berharap hanya part yg akhir dia tak dapat.mohon reply.terima kasih

Anonymous said...

Assalamualaikum... Saya akan memasuki uitm pada 16/11 nov nanti. Adakah saya perlu memohon ptptn sekarang atau tunggu sehingga masuk u? sebab saya tgk tarikh pemprosesan adalah pada bulan disember. jika saya apply sekarang adakah saya perlu apply lagi sekali kelak? dan juga jika saya apply sekarang adakah application saya akan diluluskan dalam masa terdekat? mohon bantuan...

Anonymous said...

saya punya dokumen telah diambil oleh pegawai ptptn so saya dapat ptptn kan ?? agak2nya bila ye duit ptptn saya masuk dalam akuan bank saya ?? dokumen dikutip pada 12/12/13 ! need answer as soon as possible ! tqvm in advance !

debra morgan said...

Hello Am Puan, Debra Morgan Am sah dan dipercayai pemberi pinjaman pinjaman memberi pinjaman
atas terma yang jelas dan mudah difahami dan syarat pada kadar faedah 2%. dari
$ 12000 kepada $ 7000000 USD, Euro Dan Pounds Sahaja. Saya memberi Pinjaman Perniagaan,
Pinjaman Peribadi, Pinjaman Pelajar, Pinjaman Kereta Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bil. jika anda
memerlukan pinjaman apa yang anda perlu lakukan adalah untuk anda untuk menghubungi saya secara langsung
di: morgandebra816l@gmail.com
Tuhan memberkati Anda.
Regards,
Puan Debra Morgan
E-mel: morgandebra816@gmail.com


Nota: Semua jawapan hendaklah dihantar kepada: MORGANDEBRA816@GMAIL.COM

Larry Brown said...

Hello,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Encik, Larry coklat pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, firma-firma dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah difahami dan keadaan. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: larrybrowninvestment@gmail.com

Morgan Debra said...

Hello Am Mrs, Morgan debra Am pemberi pinjaman pinjaman yang sah dan dapat diandalkan memberikan pinjaman
pada syarat dan ketentuan yang jelas dan dimengerti pada tingkat bunga 2%. dari
$ 12.000 untuk $ 7.000.000 USD, Euro dan Pounds Hanya. Saya memberikan Kredit Usaha,
Pinjaman Pribadi, Pinjaman Mahasiswa, Kredit Mobil Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bills. jika kamu
membutuhkan pinjaman apa yang harus Anda lakukan adalah untuk Anda untuk menghubungi saya secara langsung
di: morgandebra1986@gmail.com
Tuhan Memberkatimu.
Salam,
Mrs Morgan debra
Email: morgandebra1986@gmail.com


Catatan: Semua balasan harus kirim ke: morgandebra1986@gmail.com

Goog Okoji said...

Adakah anda memerlukan pinjaman? atau memerlukan pinjaman untuk membayar dept atau bil-bil anda bimbang tiada lagi, dan jika ya, sila hubungi kami secara langsung pada: jeffersoncarsonloanfirm@hotmail.com

nama: ....
Jumlah Pinjaman yang diperlukan: .......
menyatakan: ....
negara: ...
nombor telefon:.....

NOTA: SEMUA MAIL PERLU DIKEMUKAKAN KEPADA EMAIL INI: jeffersoncarsonloanfirm@hotmail.com

Risna Susanti said...

Jangan gunakan semua ini Lender Money Swasta here.They terletak di, Ghana, Turki, Perancis dan Israel Nama saya Risna Susanti, saya sedang warganegara Malaysia. Adakah anda telah mencari pinjaman? Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi atau perniagaan segera? Hubungi Puan Joyce dia membantu saya dengan pinjaman sebanyak $ 800,000 beberapa hari lalu selepas telah scammed daripada $ 12.000 dari seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai pemberi pinjaman pinjaman tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini bahawa saya mendapat pinjaman saya bernilai $ 800.000.Feel hubungi syarikat untuk service.This kewangan tulen adalah alamat mereka sebenar e-mel: joycerolandloancompany@gmail.com »} untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk mendapatkan panduan lanjut dan nasihat mengenai bagaimana untuk memohon pinjaman dari Puan Joyce dalam risnasusanti247@gmail.com. Dan sekali lagi syukur kepada JOYCE ROLAND kerana memberi pinjaman sebanyak $ 800,000

Mrs Martins said...

Hello, semua orang, sila, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk berkongsi kesaksian saya bagaimana Tuhan mengarahkan saya kepada pemberi pinjaman kredit yang benar-benar mengubah hidup saya kemiskinan dengan seorang wanita kaya dan kini saya mempunyai kehidupan yang sihat tanpa tekanan dan kewangan kesukaran,

 Selepas berbulan-bulan cuba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan saya telah ditipu sebanyak 400 juta saya menjadi begitu terdesak dalam mendapatkan pinjaman daripada pemberi pinjaman dalam talian adalah legit dalam kredit dan tidak akan meningkatkan kesakitan saya, jadi saya memutuskan untuk beralih kepada rakan saya untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk mendapatkan pinjaman dalam talian, kita bercakap mengenainya dan kesimpulan kami memberitahukan kepadanya tentang seorang wanita yang bernama Puan Theresa yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Theresa Loan.Company

 Saya memohon untuk jumlah pinjaman (800 juta) dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%, jadi pinjaman yang diluluskan dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dibuat pada pindahan kredit, disebabkan oleh hakikat bahawa ia tidak memerlukan cagaran untuk pemindahan pinjaman, saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sijil perjanjian lesen daripada mereka untuk memindahkan kredit saya dan dalam masa kurang daripada dua jam wang pinjaman itu telah didepositkan ke dalam akaun bank saya.

Saya fikir ia adalah jenaka sehingga saya menerima panggilan daripada bank saya bahawa akaun saya telah dikreditkan dengan jumlah 800 juta. Saya amat gembira kerana akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan pesanan pemberi pinjaman saya dengan kredit sebenar saya, yang boleh memberikan keinginan hati saya.

Terima kasih kepada Puan Theresa untuk membuat adil hidup saya, jadi saya cadangkan sesiapa yang berminat dalam mendapatkan pinjaman untuk sila hubungi Cik Theresa melalui e-mel Theresaloancompany@gmail.com untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mendapatkan pinjaman anda,

Jadi terima kasih banyak untuk masa yang anda luangkan untuk membaca tentang kejayaan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan anda.
Saya menamakan martini, anda boleh hubungi saya untuk lebih banyak rujukan melalui e-mel saya: martinimarais1986@gmail.com atau fatma melalui feyzilfatma@gmail.com. terima kasih

Mus Alshiteru said...

ptptn kalau kita guna akaun bank berlainan daripada yang ditetapkan ipt duit akan masuk juga kan ?

Laura Jacobs said...

Hello,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan Jane Alison, pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, syarikat dan syarikat-syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. hubungi hari ini kami melalui e-mel supaya kita boleh memberikan syarat-syarat pinjaman dan syarat-syarat kami di: (saintloanss@gmail.com)

celina campbell said...

Adakah anda berminat dengan pinjaman? Kami menawarkan semua jenis bantuan kewangan kepada semua individu "pinjaman perniagaan peribadi, pinjaman pelaburan, Penyatuan Pinjaman Hutang Pinjaman dan syarikat pinjaman di seluruh dunia. Kadar faedah kita 2% setahun. Kami juga telah membuat nasihat kewangan untuk pelanggan kami. jika anda mempunyai apa-apa projek yang baik atau ingin memulakan perniagaan dan memerlukan pinjaman untuk membiayai ia hanya kami dengan segera supaya kita boleh berbincang, menandatangani kontrak dan kemudian membiayai projek atau perniagaan anda untuk anda. Sila hubungi kami hari ini untuk semua keperluan kewangan anda . Hubungi kami melalui E-mel: (celinacampbellloanfirm@gmail.com)

Unknown said...

Assalamualaikum. Nak tanya perjanjian pada surat pinjaman menyatakan saya dapat ptptn selama 6 semester tetapi saya dah grad pada semester 5. Semester 6 ini adakah saya masih dapat pinjaman?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Jose Luis said...

TESTIMONI CARA I GOT PINJAMAN SAYA DARI PINJAMAN TANAH DAN TULEN
SYARIKAT DIPANGGIL JOSE LUIS PINJAMAN SYARIKAT. AKU SANGAT HAPPY TODAY
AND GOD BLESS JOSE LUIS PINJAMAN SYARIKAT.
URGENT PINJAMAN TAWARAN MEMOHON SEKARANG.
Hello, Nama saya adalah Lady Sežana perez, saya dari malaysia Kuala Lumpur, saya sudah berkahwin, saya telah mencari syarikat pinjaman yang tulen untuk 5 bulan yang lalu dan
semua yang saya dapat adalah sekumpulan penipuan yang membuat saya untuk mempercayai mereka dan pada akhirnya
hari, mereka mengambil wang saya tanpa memberi apa-apa sebagai balasan, semua
harapan saya telah hilang, i mendapat keliru dan kecewa, saya merasa sangat
sukar untuk memberi makan kepada keluarga saya, saya tidak pernah mahu mempunyai apa-apa kaitan
dengan syarikat-syarikat pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam wang dari
kawan, i memberitahunya semua yang berlaku dan dia berkata dia boleh membantu saya, yang
dia tahu syarikat pinjaman yang boleh membantu saya dengan mana-mana jumlah pinjaman
diperlukan oleh saya dengan kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%, bahawa dia hanya mendapat
pinjaman daripada mereka, dia mengarahkan saya tentang bagaimana untuk memohon pinjaman, i did
hanya kerana dia memberitahu saya, i digunakan dengan mereka pada E-mel: (joseluisloans@gmail.com), saya tidak pernah beriman, tetapi saya cuba dan saya
kejutan terbesar i mendapat pinjaman dalam tempoh 24 jam, saya tidak boleh percaya,
i gembira dan kaya lagi dan i sedang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahawa pinjaman itu
syarikat-syarikat seperti ini masih wujud atas penipuan ini di seluruh tempat,
sila i nasihatkan semua orang di luar sana yang memerlukan pinjaman untuk pergi untuk
(Joseluisloans@gmail.com) dan mereka tidak dianiaya kamu, dan
hidup anda akan berubah apabila saya did.Quickly menghubungi JOSE LUIS PINJAMAN SYARIKAT hari ini dan mendapatkan pinjaman anda daripada mereka, Tuhan memberkati JOSE LUIS syarikat pinjaman untuk tawaran pinjaman sebenar mereka.
Pastikan anda menghubungi JOSE LUIS pinjaman bagi pinjaman anda kerana saya mendapat pinjaman saya berjaya daripada syarikat ini tanpa tekanan.

Asa Loan Savings LENDING LTD said...

Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

pengkhususan Syarikat.
1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

Iskanda Lestari said...

Apakah Anda perlu 100% Kredit? Saya dapat melayani kebutuhan keuangan Anda dengan lebih sedikit masalah pengembalian itu sebabnya kami mendanai Anda untuk hanya 1,3%. apapun situasi Anda, wiraswasta, pensiunan, telah peringkat kredit yang buruk, kredit mobil, dll pinjaman bisnis kami dapat membantu. pembayaran yang fleksibel lebih 1 sampai 10 years.Contact kami di: www.iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com

PERMOHONAN PINJAMAN

1) Nama Lengkap: ............................................. ..........
2) Negara-Negara: ............................................ ..................... ..
3) Alamat: .............................................. ......................
4) Sex: .............................................. ...........
5) Status Pernikahan: ............................................. ....
6) BEKERJA: .............................................. ..... ..........
7) Nomor Telepon: ............................................. ........
8) Ketik kerja .............................................. ..............
9) Pendapatan Bulanan: ...........................................
10) Jangka Waktu Pinjaman Dibutuhkan: ..............................
11) Pinjaman Durasi: ............................................. .....
12) Pinjaman Bunga: .......................................... ... ...
13) Agama: .............................................. ........ .........
14) Tanggal lahir: ............................................. ..........


Salam,
mrs Iskanda

yusi retnowati said...

Halo, nama saya Yusi Retnowati dari Indonesia, silahkan saya sarankan semua orang di sini harus sangat berhati-hati, karena ada begitu banyak lender pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah scammed oleh 8 lender pinjaman yang berbeda, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang saya karena utang.

Saya hampir menyerah sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang memperkenalkan saya ke pemberi pinjaman kredit asli dan perusahaan yang sangat handal yang Karen Mark Keuangan Perusahaan Pinjaman yang saya dapatkan pinjaman saya sebesar 500 juta rupiah indonesia (Lima ratus juta indonesian rupiah) di kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres yang pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan jumlah pinjaman yang saya minta ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, jadi saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres dari Ibu Karen Mark.

Saya ingin Anda percaya Ibu Karen Mark sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (karenmarkfinancialloancompany@gmail.com)
Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya, jika Anda menemukan kesulitan untuk mengajukan pinjaman dari perusahaan. (Yusiretnowati010@gmail.com). Tuhan membantu Anda dan sangat berhati-hati

Mrs Jennifer said...

Kami disetujui pemerintah dan pemberi pinjaman kredit bersertifikat Perusahaan kami tidak menawarkan pinjaman mulai dari pribadi untuk pinjaman industri untuk orang atau perusahaan yang tertarik yang mencari bantuan keuangan pada tingkat bunga dinegosiasikan 2% kesempatan untuk membersihkan dept Anda., Mulai atau meningkatkan bisnis Anda dengan pinjaman dari pinjaman perusahaan kami diberikan di Pounds (£), dolar ($) dan Euro. Jadi mengajukan pinjaman sekarang orang yang tertarik harus menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Mengisi informasi data peminjam. Hubungi kami sekarang melalui: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com
(2) Negara:
(3) Alamat:
(4) Kota:
(5) Sex:
(6) Status Pernikahan:
(7) Kerja:
(8) Nomor Handphone Telepon:
(9) Penghasilan Bulanan:
Jumlah (10) Pinjaman Dibutuhkan:
(11) Jangka waktu pinjaman:
(12) Tujuan Pinjaman:

Terima kasih atas pengertian Anda karena kami berharap untuk mendengar dari Anda segera.

E-Mail: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com

Nurliana Novi said...

Hello,
Saya Nurliana Novi saya ingin berkongsi kerja-kerja yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada bangsaku yang mencari pinjaman di Asia dan bahagian-bahagian lain perkataan, kerana ekonomi tidak baik di beberapa negara.
 Saya kini tinggal di jakarta di Indonesia. Saya adalah seorang janda dengan empat kanak-kanak dan saya telah terperangkap dalam keadaan kewangan yang pada bulan Julai 2016 dan saya perlu membiayai semula dan membayar bil-bil saya
Saya adalah mangsa penipuan pemberi pinjaman 4 kredit, saya hilang begitu banyak wang kerana saya mendapatkan pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditahan oleh rakyat hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan kawan-kawan saya yang saya terangkan keadaan saya dan kemudian memperkenalkan saya kepada syarikat pinjaman yang ELINA JOHNSON LOAN FIRM reliabl.
Bagi orang-orang yang mencari pinjaman? Jadi, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat-syarikat pinjaman penipuan internet di sini, tetapi mereka masih amat nyata dalam syarikat-syarikat pinjaman palsu.
 Saya mendapat pinjaman saya dari ELINA JOHNSON LOAN FIRM Rp500,000,000 dengan mudah dalam tempoh 24 jam yang saya digunakan, jadi saya memutuskan untuk berkongsi kerja yang baik dari Allah melalui ELINA JOHNSON LOAN FIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat anda jika anda memerlukan pinjaman anda sila hubungi ELINA JOHNSON LOAN FIRM. menghubungi mereka melalui e-mel:. (Elinajohnson22@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (nurliananovi96@gmail.com) jika anda mendapati sukar atau mahu prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

wilson said...

adakah anda memerlukan pinjaman tulen untuk tujuan perniagaan atau untuk membayar hutang anda menghubunginya Mr Kellie Wilson sekarang untuk pinjaman tulen melalui e-mel: Oceanicfinance113@gmail.com

Precious Ovia said...

Halo,
Ini adalah untuk memberitahu orang ramai bahawa Puan Anita Jones, pemberi pinjaman pinjaman swasta telah membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, firma dan syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan difahami. Hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (anitajones154@gmail.com)

Margaret Pedro said...

Adakah anda telah dinafikan pinjaman dari bank
Atau ada beberapa institusi kewangan menolak permintaan anda untuk satu atau lebih sebab ?.

KAMI MENAWARKAN SEMUA JENIS PINJAMAN DARI DARI:
- Pinjaman perniagaan,
- Pinjaman modal,
- Pinjaman hartanah,
- Pinjaman peribadi,
- Pinjaman pelajar,
- Pinjaman ladang
Dan lebih banyak lagi untuk melabur dengan pelabur yang baik ... Kami menawarkan pinjaman
Kepada syarikat dan individu dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Anda berada di sebelah kanan
Tempat untuk mendapatkan pinjaman anda.

Hubungi kami hari ini dan dapatkan masalah kewangan anda diselesaikan!

E-mel: margaretpedroloancompany@gmail.com

Dapatkan masalah kewangan anda diselesaikan di sini ...

Yuli Yuli said...

Halo,
Nama saya Yuli dari Jakarta Selatan di Indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, sehingga banyak peminjam pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda dari wang anda, Saya memohon pinjaman kira-kira 200 juta dari seorang wanita di Dubai dan saya kehilangan kira-kira 10 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir 10 juta lagi saya tidak mendapat pinjaman,

Allah adalah kemuliaan, saya bertemu seorang sahabat yang baru saja memohon pinjaman itu, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan apa pun, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Olivia Daniel, dan saya memohon 400 juta, saya rasa ini adalah jenaka dan Penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya selamat daripada mendapat miskin.

Jadi saya nasihat semua orang di sini yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
Puan Olivia Daniel, melalui e-mel: (oliviadaniel93@gmail.com)

Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui e-mel: (yuliy3531@gmail.com)

Sekali lagi terima kasih semua untuk membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

merit hope said...

(Merithope6@gmail.com)

Halo saya Puan, harap harapan. Pemberi pinjaman pinjaman yang sah dan boleh dipercayai, kami menawarkan pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman hotel, tawaran komersial, yang mesti mengemaskini semua keadaan kewangan di dunia / syarikat untuk membantu mereka yang mendaftar peminjam wang pinjaman peribadi, gadai janji, pinjaman pembinaan, rendah Kadar faedah 2% dan sebagainya. Modal, pinjaman perniagaan dan pinjaman kredit buruk, bermula. Kami membiayai projek di tangan dan firma / rakan kongsi anda dan saya ingin menawarkan pinjaman peribadi kepada pelanggan mereka dari USD $ 12,000 hingga $ 8,000,000, euro dan pound sahaja. Saya memberi pinjaman perniagaan,
Pinjaman peribadi, pinjaman pelajar, pinjaman kereta dan pinjaman untuk membayar bil. jika awak
Perlu pinjaman yang perlu anda lakukan adalah untuk anda menghubungi saya secara langsung
Dalam: (merithope6@gmail.com)
Yang ikhlas,
Puan: Merit harapan
E-mel: (merithope6@gmail.com)

Nota: Semua jawapan perlu dihantar ke: (merithope6@gmail.com). Hubungi kami melalui e-mel untuk mendapatkan maklumat lanjut

Ramuna Mohammad said...

Bismillah
Nama saya Ramuna Mohammad, saya ingin menggunakan media ini untuk memberi kesaksian tentang bagaimana Allah telah membantu saya dalam hidup saya, saya seorang wanita miskin, saya telah mengalami hutang, kehidupan menjadi tidak boleh ditanggung untuk saya kerana saya cuba mendapatkan pinjaman daripada firma yang berlainan Dan bank dan mereka semua gagal saya, saya mendapat scammed dan ditolak, saya alomost menyerah dalam hidup, sehingga saya dapat melihat kesaksian Puan Afizah Abdulwakil, kesaksian bagaimana dia mendapat pinjaman dari syarikat pinjaman (James Althouse Firm Finance) Puan Afizah memberi keterangan bahawa dia mendapat pinjaman dari James Althouse Finance Firm, saya memikirkannya sejak sekian lama kerana saya tahu ia sukar mencari pemberi pinjaman pinjaman legit dan saya takut telah ditipu lagi, setelah banyak menghubungi saya. Puan Afizah Afizahabdulwakil@gmail.com) dan bertanya kepadanya apakah kesaksian itu benar dan dia meyakinkan saya bahawa kesaksiannya tidak lain hanyalah kebenaran, bahawa saya harus menghubungi Encik James dan memohon pinjaman yang saya perlukan begitu banyak, saya tidak boleh percaya Dia jadi saya bertanya bagaimana dia mendapat tahu tentang Encik James dan dia memberitahu Saya melihat kesaksian seorang Puan Aiyah Tayfik yang juga mendapat pinjaman dari Encik James. Dia memberi saya e-melnya (aisyahtaufik23@gmaill.com) untuk menghubungi beliau jika saya mahu yang saya lakukan selepas membuat hubungan dengannya saya mendapati Encik James adalah benar dan dia seorang yang jujur ​​saya menghubungi Encik James dengan e-mel yang mereka berikan saya (jamesalthousefinancefirm@gmail.com) dan saya memohon pinjaman MYR150,000 untuk memulakan perniagaan dan membayar hutang, Selepas beberapa saat pinjaman saya telah diluluskan oleh Encik James dan saya dengan baik mendapat perhatian MYR150,000 dari James Althouse Finance Firma saya sangat gembira, dan saya berterima kasih kepada Allah SWT atas bimbingannya, saya ingin mendesak anda semua yang memerlukan pinjaman harus menghubungi En. James dengan e-mel ini: jamesalthousefinancefirm@gmail.com
Di sini ialah e-mel saya: ramunamohammad23@gmail.com
Mr.James adalah peminjam pinjaman sah.

Elena Nino said...

Adakah anda seorang ahli perniagaan atau seorang wanita? Adakah anda pada sebarang masa kewangan atau adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk membayar hutang atau membeli rumah atau kereta? Tawaran pinjaman 3% adalah sah jika anda memerlukan pinjaman supaya kami boleh meneruskan email: elenanino0007@gmail.com

Augustine Junio said...

Adakah anda fikir mendapat pinjaman? Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda dalam hutang? Ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda, kami memberi pinjaman peribadi, pinjaman komersial dan pinjaman korporat dan semua jenis pinjaman dengan faedah 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (augustinejunio@gmail.com)

austine barry said...

Halo,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Encik AUSTINE BARRY, pemberi pinjaman pinjaman peribadi yang terkemuka, telah membuka peluang kewangan untuk semua yang memerlukan bantuan kewangan. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membersihkan hutang anda atau anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Pernahkah anda ditolak oleh bank dan agensi kewangan lain? Hanya kerana, kita berada di sini untuk semua masalah kewangan anda. Kami memberi faedah sebanyak 2% kepada orang ramai, syarikat dan masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah difahami, terma dan syarat ini. Tiada pemeriksaan kredit diperlukan, 100% dijamin.
E-mel kami di: (austinebarry50@gmail.com)

Vick Mara said...

Hello am Puan, christabel walter, pemberi pinjaman yang sah dan dapat diandalkan untuk pinjaman
dalam terma dan syarat yang jelas dan boleh difahami pada kadar faedah 2%.
kami memberi pinjaman perniagaan,
Pinjaman peribadi, pinjaman pelajar, pinjaman kereta, pinjaman perniagaan, pinjaman hospital dan pinjaman untuk membayar bil. jika awak
memerlukan pinjaman
semua yang anda perlu lakukan adalah untuk anda menghubungi saya secara langsung melalui e-mel: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)
Tuhan merahmati kamu.
Yang ikhlas,
Puan: christabel walter
E-mel: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)

Nota: Semua jawapan perlu dihantar ke: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)

Vick Mara said...

(VICK MARALOAN COMPANY FIRM)
 
Halo saya Puan, vick mara, pemberi pinjaman yang sah dan boleh dipercayai untuk pinjaman
dalam terma dan syarat yang jelas dan boleh difahami pada kadar faedah 2%. dari
USD $ 12,000 hingga $ 8,000,000, euro dan pound sahaja. Saya memberi pinjaman perniagaan,
Pinjaman peribadi, pinjaman pelajar, pinjaman kereta dan pinjaman untuk membayar bil. jika awak
perlukan loana2
   anda perlu lakukan adalah untuk anda menghubungi saya secara langsung
Dalam: (vickmara3@gmail.com)
Tuhan merahmati kamu.
Yang ikhlas,
Puan: vick mara
E-mel: (vickmara3@gmail.com)

Nota: Semua jawapan perlu dihantar ke: (vickmara3@gmail.com)

merit hope said...

(VICK MARALOAN COMPANY FIRM)
 
Halo saya Puan, vick mara, pemberi pinjaman yang sah dan boleh dipercayai untuk pinjaman
dalam terma dan syarat yang jelas dan boleh difahami pada kadar faedah 2%. dari
USD $ 12,000 hingga $ 8,000,000, euro dan pound sahaja. Saya memberi pinjaman perniagaan,
Pinjaman peribadi, pinjaman pelajar, pinjaman kereta dan pinjaman untuk membayar bil. jika awak
perlukan loana2
   anda perlu lakukan adalah untuk anda menghubungi saya secara langsung
Dalam: (vickmara3@gmail.com)
Tuhan merahmati kamu.
Yang ikhlas,
Puan: vick mara
E-mel: (vickmara3@gmail.com)

Nota: Semua jawapan perlu dihantar ke: (vickmara3@gmail.com)

Opara Gerrad said...

Perlu pinjaman segera untuk membayar hutang anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan baru? Adakah anda memerlukan pinjaman peribadi? Kami menawarkan semua jenis pinjaman pada kadar faedah sebanyak 2%. Hubungi kami hari ini di e-mel: (oparagerrard@gmail.com)

RODNEY BRITTANY NICOLE said...

Bagaimana Saya Mendapat Pinjaman Saya Dari Syarikat Pinjaman Tulen dan Boleh Dipercayai

Nama saya Puan RODNEY BRITTANY NICOLE. Saya tinggal di United State Of America yang bekerja di sini saya dari Filipina dan saya seorang wanita yang bahagia hari ini? dan saya memberitahu diri saya bahawa mana-mana pemberi pinjaman yang menyelamatkan Syarikat saya dan keadaan Keluarga saya, saya akan merujuk sesiapa sahaja yang mencari pinjaman kepadanya, dia memberi saya kebahagiaan kepada saya dan keluarga saya, saya memerlukan pinjaman sebanyak $ 300,000, 00 dan ditangkap oleh peminjam yang palsu dan seorang kawan memperkenalkan saya kepada MR IBRAHIM MUSA, dan dia meminjamkan pinjaman tanpa sebarang tekanan, anda boleh menghubunginya di (powerfinance7@gmail.com)

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
**********************
Nama penuh anda:
Negara / Negeri:
Jumlah Pinjaman:
Tempoh
Telefon:
Pendapatan bulanan:
Pendudukan:

Menunggu tindak balas pantas anda.
Semoga Allah memberkati anda.
IBRAHIM MUSA
kuasa Perkhidmatan Kewangan Pvt.
Hubungi Dia Di: powerfinance7@gmail.com
WhatsApp Nombor +919717357946

Gonzalez Andres said...

Halo,
Saya seorang pemberi pinjaman Pinjaman Asing yang saya memutuskan untuk memberikan pinjaman jangka pendek, sederhana dan panjang kepada orang-orang jujur ??yang walaupun pendapatan bulanan mereka berjuang untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sama ada anda seorang broker yang ingin membantu pelanggan mencari pembiayaan peribadi atau pelabur yang ingin memaksimumkan pulangan anda, saya lelaki awak!

Kami mempunyai sejumlah besar "Modal Persendirian" dan secara agresif mencari pinjaman ekuiti hartanah. Hubungi saya jika anda mahu keputusan!

KAMI DAPATKAN FUND BERIKUT:

• Pinjaman Untuk Semua
• Pinjaman Tunai Keluar Semua Jenis Hartanah
• Bangunan Multi-keluarga / Pangsapuri
• Pinjaman Untuk Pelabur
• Pinjaman Jambatan / Pembiayaan Mezzanine
• Pinjaman untuk Pembeli Asing
• Pinjaman Komersial
• Tanah / Pembinaan
• Produk Komersial / Multifamily Baru, dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
• Jumlah Pinjaman: $2,000USD - Di atas

Gonzalez Andres Financial Company
E-mel: gonzalezandresloan@gmail.com
Laman web: gonzalezandresblog.wordpress.com
Mr. Gonzalez J. Andres

Yuli Yuli said...

Halo,
Nama saya Yuli dari Jakarta Selatan di Indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, sehingga banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda dari uang anda, Saya memohon pinjaman kira-kira 200 juta dari seorang wanita di Dubai dan saya kehilangan kira-kira 10 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir 10 juta lagi saya tidak mendapat pinjaman,

Tuhan menjadi kemuliaan, saya bertemu seorang sahabat yang baru saja memohon pinjaman itu, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan apa pun, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Olivia Daniel, dan saya memohon 400 juta, saya rasa itu adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada menjadi miskin.

jadi saya nasihat semua orang di sini yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
Puan Olivia Daniel, melalui e-mel: (oliviadaniel93@gmail.com)

Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui e-mel: (yuliy3531@gmail.com)

sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

austine barry said...

Halo AUSTINE BARRY
Adakah anda sedang mencari Peminjam Undang-undang dan Pemberi Pinjaman / Dipercayai? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda memerlukan bantuan kewangan yang mendesak? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau adakah anda memerlukan modal untuk meningkatkan perniagaan anda? Kami menawarkan semua jenis pinjaman dengan kadar faedah 2% kepada individu, syarikat dan syarikat yang mempunyai terma dan syarat yang jelas dan mudah difahami. Kami membuat pinjaman apa-apa amaun kepada mana-mana destinasi, jadi hubungi kami hari ini untuk mendapatkan pinjaman segera pada hari ini. Emel kami kepada: (austinebarry50@gmail.com)

albaker loanfirm said...
This comment has been removed by the author.
albaker loanfirm said...

Hari yang baik,
Adakah anda sedang mencari pinjaman, mencari pinjaman korporat, peribadi
pinjaman, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan,
pinjaman tidak bercagar, modal teroka dll. Adakah anda pinjaman bank atau kewangan
penolakan untuk satu atau lebih sebab. Anda berada di tempat yang betul untuk mendapatkan
penyelesaian pinjaman! Saya seorang pemberi pinjaman peribadi, saya memberi pinjaman kepada syarikat dan
individu yang mempunyai kadar faedah yang rendah dan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%.
Hubungi kami melalui e-mel: albakerloanfirm@gmail.com

Susan bowman said...

BERITA BAIK! BERITA BAIK!

Untuk memperkenalkan diri dengan betul,
Ibu saya SUSAN [SYARIKAT PINJAMAN SUSAN BOWMAN]

Saya seorang pemberi pinjaman swasta, syarikat saya menyediakan pinjaman semua jenis dengan kadar faedah 2% sahaja. Ia adalah peluang kewangan di langkah pintu anda, memohon hari ini dan mendapatkan pinjaman cepat anda.

Terdapat ramai di luar mencari peluang atau bantuan kewangan di seluruh tempat dan masih, tetapi mereka tidak dapat mendapatkannya. Tetapi ini adalah peluang kewangan di langkah pintu anda dan dengan itu anda tidak mampu untuk melepaskan peluang ini.
Perkhidmatan ini menjadikan kedua-dua individu, syarikat, lelaki dan wanita perniagaan.
Jumlah pinjaman tersedia antara jumlah pilihan anda untuk maklumat lanjut hubungi kami melalui e-mel:

Susanbowmanloancompany@gmail.com

Nadira Muhammad said...

BERITA BAIK

Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman untuk bermula?
Saya pengarah Nadira Muhammad Loans Limited,
Perkhidmatan pinjaman Nadira Muhammad adalah lesen kredit pelaburan undang-undang, kami menawarkan
Pinjaman kepada Individu dan perniagaan dan menyediakan
Perkhidmatan dan pelaburan yang boleh dipercayai untuk tahap pelanggan / calon
Dengan kadar faedah yang berpatutan sebanyak 2%, dengan jumlah minimum pinjaman dari
(3000 $ / € / Rp) untuk jumlah pinjaman maksimum ($ 700 miliar $ / € / Rp) dengan
Tempoh 1 tahun hingga 25 tahun. Hubungi kami dengan syarikat
E-mail di: Nadiramuhammadloancompany@gmail.com

Misi syarikat ini adalah untuk menyediakan individu dan syarikat
Pertubuhan diri sendiri
Memenuhi keperluan mereka, berharap dan membantu meningkatkan jiwa kita
Dan komuniti mereka. Perlu pinjaman prom? Sekitar
48 jam perkhidmatan penuh untuk pelanggan kami.

Saya berharap dapat bertanya kepada anda secepat mungkin untuk bermula
Seketika, kami bersedia untuk melayani anda
Cari pinjaman yang berminat untuk mengisi borang permohonan di bawah gaji

vivian benson said...

Assalamu'alaikumwr wb, saya ingin mencadangkan organisasi pinjaman Islam yang tulen yang saya dapati secara online untuk semua saudara Muslim yang mencari pinjaman cepat untuk menyelesaikan masalah segera. Saya mendapat pinjaman daripada mereka bulan lalu. Saya tahu bahawa terdapat banyak penipu dalam talian. Tetapi saya diarahkan kepada mereka oleh adik saya yang juga mendapat pinjaman daripada mereka. Sebelum saya menghubungi mereka untuk pinjaman, saya juga melakukan banyak penyelidikan tentang mereka dan mendapati bahawa mereka adalah tulen. Jadi saya memohon cagaran pinjaman tanpa jaminan dengan mereka. Mereka menyediakan pinjaman mengikut undang-undang dan peraturan Islam. Tiada kos tersembunyi. Anda harus dapat menjamin mereka bahawa anda akan membayar balik pinjaman. Ini semua yang mereka perlukan daripada anda. Saya ingin mencadangkan semua orang Islam sejati untuk menghubungi mereka. emel mereka di (vivianbensonloanfirm@gmail.com) ...

Augustine Junio said...

Assalamu'alaikumwr, saya ingin mencadangkan organisasi pinjaman Islam yang tulen yang saya dapati secara online untuk semua saudara Muslim yang mencari pinjaman cepat untuk menyelesaikan masalah segera. Saya mendapat pinjaman daripada mereka bulan lalu. Saya tahu bahawa terdapat banyak penipu dalam talian. Tetapi saya diarahkan kepada mereka oleh adik saya yang juga mendapat pinjaman daripada mereka. Sebelum saya menghubungi mereka untuk pinjaman, saya juga melakukan banyak penyelidikan tentang mereka dan mendapati bahawa mereka adalah tulen. Jadi saya memohon cagaran pinjaman tanpa jaminan dengan mereka. Mereka menyediakan pinjaman mengikut undang-undang dan peraturan Islam. Tiada kos tersembunyi. Anda harus dapat menjamin mereka bahawa anda akan membayar balik pinjaman. Ini semua yang mereka perlukan daripada anda. Saya ingin mencadangkan semua orang Islam sejati untuk menghubungi mereka. emel mereka di (augustinejunio@gmail.com) ...

alya ryo said...

Halo semua,
Nama saya Alya Ryo dari Jakarta di Indonesia, saya menjadi mangsa penipuan di tangan peminjam palsu, saya memohon pinjaman sekitar 300 juta dari seorang wanita di negara-negara bersatu dan saya kehilangan sekitar 20 juta tanpa mendapat pinjaman , mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, dan saya dibayar tetapi masih saya tidak mendapat pinjaman, mereka merujuk saya kira-kira 2 kali kepada dua wanita yang berbeza di ibu kota Sepanyol, saya harap saya akan bertemu orang yang betul, tetapi saya tidak dan saya kehilangan perniagaan saya dalam proses itu.
Nasib baik bagi saya, seorang kawan yang baru saja memohon pinjaman, dan mendapat pinjaman tanpa apa-apa tekanan, memperkenalkan saya kepada Ketua Pegawai Eksekutif PINJAMAN JAMINAN, Puan Ivana Luka dan saya memohon 500 juta, saya fikir ia adalah penipuan seperti biasa, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam, 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana perniagaan saya pulih semula
jadi saya nasihat sesiapa yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
Puan Ivana Luka melalui e-mel: ivanaluka04@gmail.com

Anda masih boleh menghubungi saya melalui e-mel: alyaryo10@gmail.com jika anda mempunyai keraguan atau memerlukan maklumat lanjut

Annisa Ahmad said...

Halo

Assalamu`alaikum `Selamat Datang di ANNISA AHMAD LOAN COMPANY

Apakah Anda seorang investor, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Kontraktor, Petani, Memulai e.t.c? Mungkin Anda membutuhkan dana yang baik dan aman untuk membeli properti, memperbaiki / membalikkan, memperbaiki layanan / bangunan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda meminjamkan salah satu dari jumlah yang Anda butuhkan untuk menghubungi e-mail: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} adalah Disini untuk membantu mereka yang membutuhkan tujuan arsip keuangan mereka, kami berinvestasi di properti, proyek / bisnis dan juga memberikan 100% penawaran untuk semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, kepada orang-orang yang tertarik dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah Anda ditolak oleh bank lain atau kreditur? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan harga yang terjangkau sehingga pekerja bisnis, pria dan wanita, pekerja kantor, pengangkut, inilah kesempatan Anda untuk berinvestasi atas apa yang telah Anda rencanakan di sini adalah pinjaman untuk Anda dan investasikan dengannya, kami juga membutuhkan Layanan dari Pialang yang bisa merujuk orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kami membayar setiap bulan untuk layanan Anda menghubungi kami melalui e-mail di bawah ini jika Anda tertarik dengan pinjaman atau persyaratan. Investor
Email: {annisaahmadlaoncompany@gmail.com} Anda juga bisa menghubungi kami dengan cara BBM pin (DB5121C1) kejujuran kepercayaan dalam pelayanan kami
Assalamu`alaikum wr wb,

Robertfinance company said...

Adakah anda memerlukan pinjaman segera? Adakah anda serius memerlukan pinjaman segera untuk memulakan Perniagaan anda sendiri? Adakah anda dalam hutang? Ini adalah peluang anda untuk mencapai keinginan anda, kami menyediakan Pinjaman peribadi, Pinjaman Perniagaan dan Pinjaman korporat dan semua jenis Pinjaman dan jumlah pinjaman kami dalam Pounds, Euro dan Dollar adalah 1,000 hingga 500,000, kepada individu dan 500,000 hingga 500,000,000 kepada syarikat yang mempunyai kepentingan di 2% untuk maklumat lanjut sila hubungi kami melalui e-mel (Robertfinance616@gmail.com)

REGARDS.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mel: Robertfinance616@gmail.com

Aditya Aulia said...

Assalamualaikum
Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu Iskandar pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM via: {mail: iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}

Yuli Yuli said...

Halo,
Nama saya Yuli dari Jakarta Selatan di Indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, sehingga banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda dari uang anda, Saya memohon pinjaman kira-kira 200 juta dari seorang wanita di Dubai dan saya kehilangan kira-kira 10 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir 10 juta lagi saya tidak mendapat pinjaman,

Tuhan menjadi kemuliaan, saya bertemu seorang sahabat yang baru saja memohon pinjaman itu, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan apa pun, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Olivia Daniel, dan saya memohon 400 juta, saya rasa itu adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada menjadi miskin.

jadi saya nasihat semua orang di sini yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
Puan Olivia Daniel, melalui e-mel: (oliviadaniel93@gmail.com)

Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui e-mel: (yuliy3531@gmail.com)

sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

Adriana Malkova said...

Halo,
Adakah anda sedang mencari pinjaman? Adakah anda memerlukan Pinjaman Perniagaan, Pinjaman Peribadi, Pinjaman Perumahan / Harta, Atau adakah anda telah ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan atas sebab atau yang lain? Kemudian anda berada di tempat yang betul, untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! Di Firma Pinjaman Adriana Malkova kami terhad untuk memberi pinjaman kepada syarikat dan individu untuk kadar faedah 2% yang rendah dan berpatutan. Sila hubungi kami melalui e-mel hari ini di adrianamalkovaloan@gmail.com

Queen Jamillah said...

Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM di salah satu blog saya menghubungi Mrs Iskandar Lestari konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun 2017 dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)atau melalui dia BBM INVITE:{D8980E0B} facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

fastcashfirm said...

Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
* Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
* Bayaran balik bermula lapan hari selepas anda mendapatkan wang
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
* Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
*. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
daripada anda.

Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

email: fastcashfirm@gmail.com


Salam
Mr Anthony Smith
TEL: +60102601086
E-mel: fastcashfirm@gmail.com
Webis: fastcashfirm.wordpress.com

Jose Luis said...

HARI BAIK KANAK-KANAK MY MALIA

TESTIMONI SAYA BAGAIMANA SAYA BOLEH MENJADI PINJAMAN UNTUK MEMBELI RUMAH DARIPADA SYARIKAT PINJAMAN YANG TERSEBUT DAN KELUARGA DENGAN SYARIKAT PINJAMAN JOSE LUIS, AKU SANGAT MEREKA HARI INI DAN ALLAH ALLAH ALLAH SWT JOSE LUIS LOAN COMPANY.WEBSITE, https: //www.joseluisloans.com/

Nama saya maria lee Saya dari bandar Sarawak di MALYSIA saya telah mencari syarikat pinjaman asli selama 5 bulan yang lalu, untuk membeli rumah
semua yang saya dapat adalah sekumpulan penipuan yang membuat saya mempercayai mereka dan pada akhirnya
Pada hari itu, mereka mengambil wang saya tanpa memberi apa-apa balasan, semuanya
harapan saya hilang, saya keliru dan kecewa, saya tidak pernah mahu mempunyai apa-apa kaitan dengan syarikat pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam wang dari
kawan, saya beritahu dia semua yang berlaku dan dia berkata dia boleh membantu saya, itu
Dia tahu syarikat pinjaman yang boleh membantu saya dengan apa-apa jumlah pinjaman
diperlukan oleh saya dengan kadar bunga yang sangat rendah sebesar 2%, dia baru saja mendapat
pinjaman daripada mereka, dia mengarahkan saya bagaimana untuk memohon pinjaman, saya lakukan
sama seperti dia memberitahu saya, saya memohon dengan mereka di laman web E-mel: (https://www.joseluisloans.com/) Saya tidak pernah percaya tetapi saya cuba dan kejutan saya yang paling besar saya mendapat pinjaman dalam masa 24 jam, saya tidak percaya,
Saya gembira dan kaya lagi dan saya berterima kasih kepada Allah bahawa pinjaman itu
syarikat-syarikat seperti ini masih wujud semasa penipuan ini di seluruh tempat,
sila saya nasihatkan semua orang di luar sana yang memerlukan pinjaman untuk melawat laman web mereka
(https://www.joseluisloans.com) mereka tidak akan pernah gagal, dan
hidup anda akan berubah seperti yang dilakukan oleh saya. Hubungi dengan pantas (https://www.joseluisloans.com/) hari ini dan mendapatkan pinjaman anda dari mereka, Tuhan memberkati firma pinjaman jose luis untuk tawaran pinjaman tulen mereka.
 Pastikan anda menghubungi PINJAMAN JOSE LUIS untuk pinjaman anda kerana saya mendapat pinjaman saya berjaya dari syarikat ini tanpa tekanan.
Atau dengan nombor WhatsApp mereka +2348028425633 lawati laman web mereka https://www.joseluisloans.com/

Aisyah Taufik said...

Saya perlu memberi keterangan mengenai perbuatan baik yang dilakukan oleh James Althouse Finance Firm untuk saya.
Saya tidak pernah fikir saya akan bertemu dengan seseorang seperti Encik James. Dia adalah permata yang jarang berlaku. Saya Aisyah Saya mengambil masa saya untuk bersaksi tentang Encik James kerana dia akhirnya menawarkan apa yang tidak ada orang lain.
Suami saya dan saya pergi ke hutang besar dengan penghutang dan Bank dan kami sedang mencari pinjaman daripada syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semuanya tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya mereka membawa kita ke hutang lebih banyak dan akhirnya meninggalkan kita sehingga saya bertemu dengan Encik James, dia menawarkan pinjaman walaupun pada mulanya saya takut ia akan berakhir seperti syarikat pinjaman lain yang saya cuba untuk meminjam dari, tetapi saya ada mendapati bahawa dia tidak seperti mereka. Kini kami akhirnya menyelesaikan hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang yang ditinggalkan pada pinjaman.
Hubungi Encik James melalui e-mel berikut.
jamesalthousefinancefirm@gmail.com, atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya jika anda ingin mengetahui lebih lanjut: aisyahtaufik23@gmail.com

Charles Harvey said...

Dear Sir / Madam, "PINJAMAN SELESAIKAN SEBAB PELANGGAN DI DALAM HARI 2 HARI. Charles Harvey Finanace Syarikat Komersial dan Peribadi", X-mas Pinjaman, "Pinjaman Rumah pada kadar faedah 2%. Orang yang Tertanya-tanya hendaklah menghubungi Pegawai Pinjaman melalui E-mel dengan yang berikut maklumat: ",
 
NAMA PERTAMA:.....
NAMA TERAKHIR:......
NEGARA: .......
NOMBOR TELEFON:.....
PEKERJAAN: ......
AGE: .............
SEX: ......
STATUS PERKAHWINAN:......
PINJAMAN YANG DIBENARKAN: ......
PENDAPATAN BULANAN......
DURASI PINJAMAN: ......
E-mel: charlesharveyfinancecompany@gmail.com
Terima kasih Dan Tuhan Bless, Salam

Charles Harvey said...

Dear Sir / Madam, "PINJAMAN SELESAIKAN SEBAB PELANGGAN DI DALAM HARI 2 HARI. Charles Harvey Finanace Syarikat Komersial dan Peribadi", X-mas Pinjaman, "Pinjaman Rumah pada kadar faedah 2%. Orang yang Tertanya-tanya hendaklah menghubungi Pegawai Pinjaman melalui E-mel dengan yang berikut maklumat: ",
 
NAMA PERTAMA:.....
NAMA TERAKHIR:......
NEGARA: .......
NOMBOR TELEFON:.....
PEKERJAAN: ......
AGE: .............
SEX: ......
STATUS PERKAHWINAN:......
PINJAMAN YANG DIBENARKAN: ......
PENDAPATAN BULANAN......
DURASI PINJAMAN: ......
E-mel: charlesharveyfinancecompany@gmail.com
Terima kasih Dan Tuhan Bless, Salam

Nurliana Novi said...

Hari yang baik untuk semua warganegara Indonesia dan juga semua ASIA, nama saya ialah Puan Nurliana Novi, saya ingin berkongsi kesaksian hidup saya di sini di platform ini untuk semua rakyat Indonesia dan seluruh Asia berhati-hati dengan peminjam di internet, Allah telah menyokong saya melalui ibu Puan Elina yang baik

 Selepas beberapa tempoh cuba mendapatkan pinjaman dari institusi kewangan dan ditolak secara berterusan, jadi saya memutuskan untuk mendaftar melalui pinjaman dalam talian tetapi saya ditipu dan saya kehilangan Rp 15,000,000 dengan peminjam pinjaman yang berbeza.

Saya menjadi sangat terdesak untuk mendapatkan pinjaman, jadi saya berbincang dengan seorang teman saya yang kemudiannya mengarahkan saya kepada Puan Elina, yang merupakan pemilik syarikat pemberi pinjaman global, jadi kawan saya meminta saya memohon dari Puan Elina, jadi saya meramalkan keberanian dan dihubungi Puan Elina.

Saya memohon untuk pinjaman sebanyak Rp500,000,000 dengan kadar faedah 2%, jadi pinjaman itu telah diluluskan dengan mudah tanpa tekanan dan semua pengaturan dibuat atas pemindahan kredit, kerana ia tidak memerlukan cagaran dan jaminan untuk pinjaman pemindahan Saya hanya diberitahu untuk mendapatkan sijil perjanjian lesen permohonan Mereka untuk memindahkan kredit saya dan dalam masa kurang dari dua jam wang pinjaman telah dimasukkan ke dalam akaun bank saya.

Saya fikir ia adalah satu jenaka sehingga saya menerima panggilan dari bank saya bahawa akaun saya dikreditkan dengan jumlah sebanyak Rp500,000,000. Saya sangat gembira bahawa ALLAH telah akhirnya menjawab doa saya dengan memerintahkan pinjaman saya dengan pinjaman asal saya, yang telah memberikan saya keinginan hati saya.


Mereka juga mempunyai pasukan pakar yang akan menasihati anda tentang jenis perniagaan yang anda ingin melabur dan bagaimana untuk melabur wang anda, supaya anda tidak akan pernah bangkrut lagi dalam hidup anda.


Semoga ALLAH memberkati Ibu Elina kerana membuat hidup mudah bagi saya, maka saya menasihati sesiapa yang berminat untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Puan Elina melalui e-mel: elinajohnson22@gmail.com untuk pinjaman anda

Terdapat syarikat palsu lain dalam talian menggunakan kesaksian saya untuk mencapai keinginan mementingkan diri mereka, saya satu-satunya dengan kesaksian yang benar ini, apabila anda menghubungi kemudian meminta mereka untuk bukti ada pembayaran kepada ibu, sila berhati-hati orang-orang ini baik-baik saja

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa untuk membaca kesaksian hidup saya yang sebenarnya tentang kejayaan saya dan saya berdoa Tuhan akan melakukan kehendak-Nya dalam hidup anda.
Satu lagi nama saya adalah mrs nurliana novi, anda boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut melalui e-mel saya: nurliananovi96@gmail.com

Fast Cash Firm said...

Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
* Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
* Bayaran balik bermula lapan hari selepas anda mendapatkan wang
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
* Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
*. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
daripada anda.

Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

email: fastcashfirm@gmail.com


Salam
Mr Anthony Smith
TEL: +60102601086
E-mel: fastcashfirm@gmail.com
Webis: fastcashfirm.wordpress.com

Johnson Hatton said...

We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. Johnson Hatton
Email:johnsonhatton@gmail.com
Skype ID: johnson.hatton007

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Johnson Hatton

Meryl Daniels said...

adakah anda sedang mencari tawaran pinjaman tertentu? Mungkin pemberi pinjaman yang sah untuk pinjaman besar, atau pinjaman murah dan cepat pada 2% setahun untuk membayar bil dan hutang kecemasan? hubungi kami sekarang, greatfuturefinancialservices@gmail.com

Aditya Aulia said...

Assalamualaikum
Nama saya Aditya Aulia saya mengalami trauma keuangan karena saya ditipu dan ditipu oleh banyak perusahaan pinjaman online dan saya pikir tidak ada yang baik bisa keluar dari transaksi online tapi semua keraguan saya segera dibawa untuk beristirahat saat teman saya mengenalkan saya. untuk Ibu Iskandar pada awalnya saya pikir itu masih akan menjadi permainan bore yang sama saya harus memaksa diri untuk mengikuti semua proses karena mereka sampai pada kejutan terbesar saya setelah memenuhi semua persyaratan karena permintaan oleh proses saya bisa mendapatkan pinjaman sebesar 350jt di rekening Bank Central Asia (BCA) saya saat saya waspada di telepon saya, saya tidak pernah mempercayainya, agaknya saya bergegas ke Bank untuk memastikan bahwa memang benar ibu kontak sekarang mengalami terobosan pemanasan jantung dalam kehidupan finansial Anda melalui apakah itu BBM INVITE-nya: {D8980E0B} atau apakah kamu ingin mengkonfirmasi dari saya? Anda bisa menghubungi saya melalui surat saya: {aditya.aulia139@gmail.com} dan juga Anda bisa menghubungi perusahaan ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM via: {mail: iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com}facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

David Johnson said...

Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk membetulkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? Adakah anda telah ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Cari tidak lebih lagi kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda menjadi sesuatu yang lalu !! Kami memberi pinjaman kepada syarikat, entiti swasta dan individu dengan kadar faedah yang rendah dan berpatutan sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel melalui (davidjohnsonloanfirm1@gmail.com)

Maria Pedro said...

Nama saya ialah Puan Maria Pedro, pengurus cawangan WARANTI WARANTI. Adakah anda memerlukan pinjaman atau gadai janji atau faedah lain? Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda menolak bank dan institusi kewangan lain? Ketahui lebih lanjut mengenai masalah kewangan pada masa lalu !!! Kami memberi pinjaman kepada syarikat, entiti dan individu dengan harga yang rendah dan berpatutan untuk tempoh tetap 1-30 tahun dan enam bulan sebelum permulaan ansuran bulanan. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)

DATA PERMOHONAN

1) nama:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Jantina:
5) Status perkahwinan:
6) Kerja:
7) Nombor Telefon:
8) kedudukan di tempat kerja:
9) pendapatan bulanan:
10) Bilangan pinjaman:
11) Tempoh pinjaman:
(12) Tujuan pinjaman:
13) Tarikh Lahir:
terima kasih

Maria Pedro said...

Nama saya ialah Puan Maria Pedro, pengurus cawangan JAMINAN PENYELESAIAN. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda, adakah anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda, sama ada anda memerlukan pinjaman penyatuan, gadai janji atau tujuan lain? Adakah anda ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Ketahui lebih lanjut bukan kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda berlaku pada masa lalu !!! Kami memberi pinjaman kepada syarikat, entiti dan individu dengan harga yang rendah dan berpatutan untuk tempoh tetap 1-30 tahun dan enam bulan sebelum permulaan ansuran bulanan. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel melalui: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)

APLIKASI DATA

1) nama:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Jantina:
5) Status perkahwinan:
6) Kerja:
7) Nombor Telefon:
8) kedudukan di tempat kerja:
9) pendapatan bulanan:
10) Bilangan pinjaman:
11) Tempoh pinjaman:
(12) Tujuan pinjaman:
13) Tarikh Lahir:
terima kasih

Mirabel daniel said...

BERITA BAIK BERITA BAIK

Saya adalah Ibu Mirabe Daniels saya adalah pemberi pinjaman pinjaman yang dapat diandalkan dan sah.
Kami menawarkan kondisi yang nyata dan mudah dengan tingkat bunga 2%. dari
$ 1.000 - $ 100.000. Euro dan Pounds IDR. Saya memberikan pinjaman kepada pengusaha juga untuk:

Kredit pribadi,
Pinjaman siswa,
Kredit transportasi
Pinjaman usaha
pinjaman perusahaan

hubungi saya langsung untuk informasi lebih lanjut.
Email: mirabeldanielloanfirm@gmail.com

Siti Aminah said...

Halo,
nama saya ialah Siti Aminah dari Indonesia, saya cadangkan semua orang di sini harus berhati-hati, kerana terdapat banyak peminjam pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih merupakan yang benar dalam syarikat pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 peminjam pinjaman yang berbeza, saya kehilangan banyak wang kerana saya sedang mencari pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya telah ditangkap oleh orang kerana berada dalam hutang.

Saya hampir berputus asa sehingga saya meminta nasihat seorang kawan yang memperkenalkan saya kepada peminjam pinjaman asal dan syarikat yang sangat dipercayai iaitu Ibu Alicia Radu yang mendapat pinjaman saya 800 juta rupiah Indonesia dalam Kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa akaun bank saya dan mendapati jumlah pinjaman yang saya minta telah dipindahkan ke akaun bank saya tanpa sebarang kelewatan atau kekecewaan jadi saya berjanji bahawa saya akan berkongsi berita baik agar orang dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

Saya mahu anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati kerana dia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan kewangan saya. Anda harus menganggap diri anda sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika anda memerlukan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika anda memerlukan maklumat mengenai bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya dari Ibu Alicia Radu, anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya dengan senang hati akan menjawab anda kerana anda juga boleh membantu yang lain selepas anda menerima pinjaman anda.

Queen Jamillah said...

Saya sangat bersyukur kepada Ibu Iskandar Lestari karena telah memberi saya pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 saya telah berhutang selama bertahun-tahun sehingga saya mencari pinjaman dengan sejarah kredit nol dan saya telah ke banyak rumah keuangan untuk meminta bantuan namun semua menolak saya karena rasio hutang saya yang tinggi dan sejarah kredit rendah yang saya cari di internet dan tidak pernah menyerah saya membaca dan belajar tentang ISKANDAR LESTARI LOAN FIRM di salah satu blog saya menghubungi Mrs Iskandar Lestari konsultan kredit via email:(iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com) dengan keyakinan bahwa pinjaman saya diberikan pada awal tahun 2017 dan harapan datang lagi, kemudian saya menyadari bahwa tidak semua perusahaan pinjaman di blog benar-benar palsu karena semua hautang finansial saya telah diselesaikan, sekarang saya memiliki nilai yang sangat besar dan usaha bisnis yang patut ditiru, saya tidak dapat mempertahankan ini untuk diri saya jadi saya harus memulai dengan membagikan kesaksian perubahan hidup ini yang dapat Anda hubungi Ibu Iskandar via email: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)atau melalui dia BBM INVITE:{D8980E0B} facebook (www.facebook.com/iskandar.lesteri.7)
Website: (iskandarlestari.wordpress.com)

PATRICIA LOANCOMPANY said...

Adakah anda memerlukan pinjaman segera ??? Adakah anda dalam hutang? Adakah anda mempunyai kredit yang buruk? Adakah anda telah dinafikan oleh bank, adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan anda sendiri?
berjumpa dengan SYARIKAT PINJAMAN PATRICIA CLARKSON Kami memberi pinjaman kepada Rakyat walaupun skor kredit buruk / buruk mereka. Kami memberi pinjaman jangka panjang dan perniagaan jangka pendek peribadi anda
  dan pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang rendah pada 2% setahun untuk individu dan syarikat. Pengaturcara pinjaman kami pantas dan boleh dipercayai, yang diguna pakai hari ini
dan menerima respons segera kami. peminjam yang diinsuranskan dengan baik, dijamin Jaminan 100% dan maksimum Pelanggan dijamin. Untuk pertanyaan lanjut hubungi kami
melalui alamat e-mel kami: (PATRICIACLARKSONLOANCOMPANY@GMAIL.COM) dan dapatkan pinjaman anda hari ini.
Puan. PATRICIA MD / CEO

Fast Cash Firm said...

Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
* Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda.
* Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapat wang.
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%.
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) panjang.
* Terma pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan.
*. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas mengemukakan permohonan pinjaman
Anda boleh mengharapkan jawapan yang awal kurang daripada 24 jam.
pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan.
daripada anda.

Hubungi syarikat amanah sah dan berlesen yang dibenarkan.
bahawa bantuan kewangan kepada negara-negara lain.
Untuk maklumat dan pinjaman lebih permohonan membentuk perniagaan bersama, melalui.

e-mel: fastcashfirm@gmail.com


BERHUBUNG TERBAIK,
Mr.Anthony Dave.
Amanah Pinjaman Syarikat
e-mel fastcashfirm@gmail.com

Maria Pedro said...

Nama saya adalah Puan Maria Pedro, CAWANGAN JAMINAN JAMINAN. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk menyelesaikan hutang anda, adakah anda memerlukan pinjaman untuk membaiki perniagaan anda, adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan, gadai janji, atau keperluan lain? Adakah anda ditolak oleh bank dan institusi kewangan lain? Ketahui lebih lanjut, bukan kerana kami berada di sini untuk menyelesaikan semua masalah kewangan anda pada masa lalu !!! Kami menawarkan pinjaman kepada syarikat, korporat dan individu pada kadar faedah yang rendah dan munasabah untuk tempoh tetap 1-30 tahun dan enam bulan sebelum permulaan ansuran bulanan. Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di: (mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com)

PERMOHONAN DATA

1) nama:
2) Negara:
3) Alamat:
4) Jantina:
5) Status perkahwinan:
6) Pekerjaan:
7) nombor telefon:
8) kedudukan di tempat kerja:
9) pendapatan bulanan:
10) Jumlah pinjaman:
11) Tempoh Pinjaman:
(12) Sasaran pinjaman:
13) Tarikh lahir:
terima kasih

Siti Aminah said...

Halo,
nama saya ialah Siti Aminah dari Indonesia, saya cadangkan semua orang di sini harus berhati-hati, kerana terdapat banyak peminjam pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang sebenar dalam syarikat pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 peminjam pinjaman yang berbeza, saya kehilangan banyak wang kerana saya sedang mencari pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya telah ditangkap oleh orang kerana berada dalam hutang.

Saya hampir berputus asa sehingga saya meminta nasihat seorang kawan yang memperkenalkan saya kepada peminjam pinjaman asal dan syarikat yang sangat dipercayai iaitu Ibu Alicia Radu yang mendapat pinjaman saya 800 juta rupiah Indonesia dalam Kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Saya sangat terkejut ketika memeriksa akaun bank saya dan mendapati jumlah pinjaman yang saya minta telah dipindahkan ke akaun bank saya tanpa sebarang kelewatan atau kekecewaan jadi saya berjanji bahawa saya akan berkongsi berita baik supaya orang dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

Saya mahu anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati kerana dia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan kewangan saya. Anda harus menganggap diri anda sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika anda memerlukan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika anda memerlukan maklumat mengenai bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya dari Ibu Alicia Radu, anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya dengan senang hati akan menjawab anda kerana anda juga boleh membantu yang lain selepas anda menerima pinjaman anda.

Roni Dilla said...

Nama saya RONI DILLA, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman internet kerana pemberi pinjaman internet begitu banyak di sini adalah semua penipu dan mereka hanya berkongsi cerita untuk menipu wang anda, saya memohon pinjaman sebesar Rp500.000.000 dari seorang wanita di Jerman dan saya kehilangan jumlahnya sebesar Rp15.000.000 tanpa mendapat pinjaman,

Pada tarikh 27 September, 2017, rakan saya Suri Yono di tempat kerja memberitahu saya bagaimana dia memohon pinjaman dari CAPITAL LOAN CENTER dan dia akhirnya menerima pinjamannya. Saya tidak pernah mempercayainya sehingga saya pergi bersamanya ke bank untuk mengesahkannya dan saya kagum kerana saya telah kehilangan banyak wang hanya untuk mendapatkan pinjaman untuk keluarga saya.

Semoga ALLAH memberkati puan yang baik untuk apa yang dia lakukan kepada saya dan keluarga saya, saya memberitahu kawan saya untuk memperkenalkan saya kepada ibu yang baik. Tomasa Justin, CAPITAL LOAN CENTER, dia dan saya memohon pinjaman sebesar Rp500,000,000.

Saya mematuhi terma dan syarat pinjaman syarikat dan permohonan pinjaman saya diluluskan untuk saya tanpa tekanan dan kesukaran.

 Akhirnya, saya menerima pinjaman dalam akaun bank saya dan saya memanggil kawan saya Suri Yono bahawa saya telah menerima pinjaman itu dan saya juga telah memperkenalkan begitu ramai orang kepada Ibu Puan MARIA PEDRO yang Baik.

Saya mahu anda yang membaca kesaksian saya untuk menghubungi ibu yang baik jika anda memerlukan pinjaman supaya anda juga akan memberi keterangan mengenai muhibah ibu yang baik.

jadi saya menggunakan jalan ini untuk memaklumkan setiap orang Indonesia dan orang lain yang sesuai untuk membaca kesaksian saya dan dia memerlukan pinjaman untuk dihubungi
Puan MARIA PEDRO melalui EMAIL: [mariapedroguaranteetrustloan@gmail.com]
Yono melalui dia EMAIL: YONOSURI702@GMAIL.COM
Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui EMAIL: ronidilla5@gmail.com
Anda juga boleh menghubungi rakan saya Suri
sekali lagi terima kasih semua untuk membaca kesaksian saya, dan semoga ALLAH terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

Williams Smith said...

ANDA PERLU KREDIT?
OX PINJAMAN PINJAMAN PINJAMAN SYARIKAT KREDIT TERBAIK ANDA BOLEH MENYENANGKAN.
KAMI MENAWARKAN KELUARGA WILD DARIPADA PINJAMAN
GENERAL COMMERCIAL GENERAL 3%
SEPERTI JANGKA PANJANG, PINJAMAN JANGKA PENDEK
KREDIT DAN KREDIT JANGKA PANJANG.
JABATAN INI ADALAH BERJALAN DARI:
1) PINJAMAN HOUSEOLD
2) PINJAMAN KERETA
3) LESEN PELAJAR
4) PEMBAYARAN KOMERSIAL
5) PINJAMAN PERIBADI
6) PINJAMAN SYARIKAT
7) KREDIT UNTUK MEMBANGUN PEMBAYARAN ANDA.
JIKA ANDA INTERESTED DALAM APA-APA YANG
DOKUMEN TERTENTU KREDIT BERDASARKAN DI ATAS
sila hubungi kami melalui: williamssmithfirm@gmail.com

Metrolina Credit Company said...

Metrolina Credit Company
Halo

Apakah Anda seorang pria atau wanita dengan busuk dan Anda memerlukan bantuan keuangan dan bank telah menolak Anda karena nilai kredit Anda buruk dan Anda memerlukan dana untuk meningkatkan bisnis Anda lagi karena tugas kami untkarena uk mendukung Anda dalam endaevour keuangan Anda harus khawatir tidak lagi. Metrolina Credit Company hadir untuk mempermudah pinjaman dan membantu Anda mendanai bisnis Anda dan kebutuhan keuangan lainnya

Ew dapat membantu Anda melalui prosedur pemberian pinjaman yang mudah dan Anda yakin akan pinjaman dari perusahaan ini yang harus Anda lakukan adalah memberikan kredensial sejati Anda dan Anda dapat mengajukan permohonan kepada kami melalui hal-hal berikut.

Gmail: metrolinacreditcompany@gmail.com

Dari kategori busness apakah anda termasuk kita yang meminjamkan dan dengan paket pembayaran yang mudah anda akan bebas dan releaf

Kategori Bisnis

Bisnis Merchandising.
Bisnis manufaktur
Bisnis Hybrid.
Kepemilikan tunggal.
Kemitraan.
Perusahaan.
Perseroan terbatas.

Sebagai bisnis pribadi Anda bisa melamar dalam mata uang apapun yang Anda inginkan

Terapkan sekarang
Perusahaan Kredit Metrolina
metrolinacreditcompany@gmail.com

Terima kasih

Khadijah Yusof said...

saya ingin berkongsi kesaksian saya mengenai platform ini tentang bagaimana saya mendapat pinjaman sebanyak RM180,000 dari pemberi pinjaman yang sah, saya jatuh dalam hutang dan saya telah cuba meminjam wang dari bank dan pemberi pinjaman dalam talian tetapi saya selalu gagal dan saya juga scammed dan hilang Rm5000, saya bosan dengan kehidupan sehinggalah saya melihat kesaksian seorang Puan Aisha di atas platform ini bagaimana untuk mendapat pinjaman daripada syarikat Pinjaman Perbendaharaan syarikat pinjaman, dan saya dapat mendapatkan alamat e-mel mereka dan saya dihubungi mereka, kerana saya telah dijawab oleh mereka
Presiden Puan Patricia, saya memohon pinjaman dengan mereka dan saya mengejutkan pinjaman saya
diluluskan dan selepas 48 jam permohonan saya, jumlah Rm180000 telah dipindahkan ke akaun saya. saya ingin memberi nasihat kepada semua orang di dalam syarikat pinjaman sah untuk menghubungi Puan Patricia, Presiden Perbendaharaan Pinjaman Syarikat melalui e-mel ini:
treasuryloancompany@gmail.com dan dapatkan pinjaman yang selamat. terima kasih semua untuk membaca.
di sini adalah e-mel saya sekiranya anda ingin menghubungi saya: khadijahyusof220@gmail.com

Rose Anna Moore said...

Halo,
Ini adalah untuk memberitahu orang ramai bahawa Puan Precious Ovia, pemberi pinjaman pinjaman swasta telah membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 2% kepada individu, firma dan syarikat di bawah terma dan syarat yang jelas dan difahami. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (preciousovia39@gmail.com)

Siti Aminah said...

Halo,
nama saya ialah Siti Aminah dari Indonesia, saya cadangkan semua orang di sini harus berhati-hati, kerana terdapat banyak peminjam pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih yang sebenar dalam syarikat pinjaman palsu. Saya telah ditipu oleh 4 peminjam pinjaman yang berbeza, saya kehilangan banyak wang kerana saya sedang mencari pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya telah ditangkap oleh orang kerana berada dalam hutang.

Saya hampir berputus asa sehingga saya meminta nasihat seorang kawan yang memperkenalkan saya kepada peminjam pinjaman asal dan syarikat yang sangat dipercayai iaitu Ibu Alicia Radu yang mendapat pinjaman saya 800 juta rupiah Indonesia dalam Kurang dari 24 jam Tanpa tekanan dan kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Saya sangat terkejut apabila memeriksa akaun bank saya dan mendapati jumlah pinjaman yang saya minta telah dipindahkan ke akaun bank saya tanpa sebarang kelewatan atau kekecewaan jadi saya berjanji bahawa saya akan berkongsi berita baik supaya orang dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan dari Ibu Alicia Radu

Saya mahu anda mempercayai Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati kerana dia sangat membantu dalam hidup saya dan kehidupan kewangan saya. Anda harus menganggap diri anda sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika anda memerlukan pinjaman, hubungi ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika anda memerlukan maklumat mengenai bagaimana saya mendapatkan pinjaman saya dari Ibu Alicia Radu, anda sangat bebas untuk menghubungi saya dan saya dengan senang hati akan menjawab anda kerana anda juga boleh membantu yang lain selepas anda menerima pinjaman anda.

Anonymous said...

Do you need a loan to consolidate your debt? Do you need a loan to finance or expand your business? Or for the purchase of cars, the purchase of a house and other personal loans ETC we give you a long term loan of five to fifty years maximum with an interest of 2%. You are 100% guaranteed. Contact us through the email address: ((ELLINASFinances@gmail.com))....

BRIDGET COOPER said...

Berita baik kepada semua orang yang berminat mendapatkan pinjaman modal dan bentuk pinjaman lain untuk pelbagai tujuan.
Kami menggunakan platform pengiklanan dalam talian syarikat kami "OMEGA FINANCE LIMITED" untuk mengumumkan kepada orang awam bahawa kami menawarkan pinjaman kepada syarikat swasta, individu, pemilik perniagaan e.t.c pada kadar faedah yang rendah.

Ini adalah untuk memaklumkan orang ramai bahawa syarikat pinjaman kami adalah sebuah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai bercagar yang cepat kepada individu dan syarikat yang berkelayakan pada kadar faedah bersubsidi setahun. Kami telah membantu banyak individu dan organisasi yang menghadapi kesulitan kewangan di seluruh dunia. Apabila anda memohon dengan kami, anda memohon dengan syarikat yang dipercayai yang mengambil berat tentang keperluan pembiayaan anda. Kami akan menjaga anda melalui keseluruhan proses.

Datang ke pejabat kami hari ini atau anda boleh menghubungi kami melalui e-mel Madam BRIDGET COOPER: COOPERBRIDGET22@GMAIL.COM

Anda boleh mendapatkan pinjaman berikut dari kami;

Pinjaman Modal Perniagaan,
Pinjaman peribadi,
pinjaman perumahan,
Pinjaman percuma hutang,
Pinjaman pendidikan,
pinjaman persediaan syarikat,
Pinjaman individu,
Pinjaman penjagaan kesihatan
Pinjaman pertanian
Pinjaman kereta

Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini dan mengalami peluang perubahan kewangan yang ditawarkan oleh syarikat kami. Menjadi saksi kepada tawaran kami hari ini supaya anda boleh memberitahu orang lain yang memerlukan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan kewangan yang anda miliki.

Sekali lagi anda boleh menghubungi kami melalui e-mel Madam BRIDGET COOPER: COOPERBRIDGET22@GMAIL.COM.
Terima kasih.

David Johnson said...

Halo,
Kami mengalu-alukan e-mel anda dengan baik, kami ingin anda tahu bahawa anda dialu-alukan untuk melakukan ini
syarikat, dan kami juga ingin anda tahu bahawa kami boleh memberi anda wang
Anda memerlukan pinjaman, yang perlu anda lakukan ialah mengisi pinjaman anda
borang permohonan dan kembali kepada saya sekarang kerana ini adalah langkah pertama
mendapat pinjaman daripada syarikat ini

MAKLUMAT BORROWER

1) Nama Penuh: ............................................. ..........
2) Negara: .............................................. .............
3) Alamat: .............................................. ............
4) Nyatakan: .............................................. .............. ..
5) Jantina: .............................................. ..................
6) Status Perkahwinan: ............................................. ....
7) Pekerjaan: .............................................. ..... ..
8) Nombor Telefon: ............................................. ...
9) Kedudukan semasa di tempat kerja: .....................
10) Pendapatan bulanan: .............................................
11) Jumlah Pinjaman Diperlukan: .....................................
12) Tempoh Pinjaman: ............................................. ...
13) Objektif Peminjaman: .......................................... ..
14) Agama: .............................................. ..........
15) Pernahkah anda memohon .................................

Gloria S said...

Halo, saya Puan GLORIA Peminjam Pinjaman Swasta. Kami memberi pinjaman kepada syarikat 2% yang lebih rendah. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang, ATAU anda memerlukan pinjaman perniagaan untuk meningkatkan perniagaan anda, membayar bil anda dan meningkatkan kesuburan syarikat anda? adakah anda telah dinafikan oleh Bank dan institusi kewangan lain? kami memberikan perkhidmatan yang baik kepada individu, korporat, lelaki dan wanita perniagaan dan kami bersedia membantu orang yang bersedia menulis kepada syarikat kami dan mendaftar dengan kami dan kami akan membantu ramai orang yang secara kewangan turun. Walau bagaimanapun, Opportunity Finance berada di Langkah Pintu anda, jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (gloriasloancompany@gmail.com) Atau WhatsApp Number +1 (330) 577-2856 dan dapatkan pinjaman anda hari ini.
Puan Gloria S MD / Ketua Pegawai Eksekutif
KEPERLUAN KREDIT MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN:
1) Nama penuh: ............
2) Jantina: ............ .....
3) Umur: ........................
4) Negara: .................
5) Nombor Telefon: ........
6) Kerja: ..............
7) Pendapatan: ......
8) Jumlah Pinjaman Diperlukan: .....
9) Tempoh pinjaman: ...............
10) Sebab untuk pinjaman: ...........
11) Adakah anda memohon dan ditolak? Kemudian ........
12) Adakah anda bercakap bahasa Inggeris .......
Best Regard

Post a Comment

Link exchange

Link exchange Free For All
Support Us..! Copy code below and paste at your blog or website. Sila tukarkan heigh dan width untuk tukarkan saiz banner Info-MyTips, Tq~
”QuranicFoods”