Amazon Hot Gaming!

User FB ? Please Follow - Tenki tenkiu

Monday, March 15, 2010

  
1  SYARAT PERMOHONAN
  Apakah syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan oleh PTPTN?
  
  Pelajar layak memohon pinjaman pendidikan  sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut :-
  
a)  Warganegara Malaysia;
b)  Berumur tidak melebihi 45 tahun semasa memohon;
c)  Sijil Pelajaran Malaysia dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana matapelajaran;
d)  Bagi pelajar-pelajar IPTA, mereka hendaklah telah menerima tawaran kemasukan ke IPTA untuk mengikuti
kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan IPT (IPTA), Kementerian Pengajian Tinggi.
e)  Bagi pelajar-pelajar Politeknik, mereka hendaklah telah menerima tawaran  kemasukan ke Politeknik untuk
mengikuti kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti,
Kementerian Pengajian Tinggi.
f)  Bagi pelajar-pelajar IPTS, mereka hendaklah telah menerima tawaran  kemasukan ke IPTS untuk
mengikuti kursus yang telah diluluskan oleh Jabatan Pengurusan IPT (IPTS), Kementerian Pengajian
Tinggi dan telah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Lembaga Akreditasi Negara (LAN).
Kelulusan kursus dan Sijil Perakuan Akreditasi hendaklah belum tamat tempoh sah laku semasa
memohon.  
g)  Semua pelajar hendaklah mempunyai kelayakan masuk yang disyaratkan oleh Kementerian Pengajian
Tinggi untuk mengikuti kursus berkaitan. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan yang berbeza daripada
yang disyaratkan, pengesahan bahawa kelayakan tersebut setaraf dengan kelayakan yang disyaratkan
hendaklah diperolehi daripada jabatan atau agensi sebagaimana dinyatakan di perenggan (d), (e) dan (f)
di atas.
h)  Tiada penaja lain.
i)  Baki tempoh pengajian semasa memohon  tidak kurang dari satu tahun.
j)  Pinjaman pendidikan PTPTN memerlukan 2 penjamin yang terdiri daripada ibu dan bapa pemohon.  
  [Sekiranya keduanya telah meninggal, informasi penjamin tidak diperlukan tetapi, sekiranya hanya salah

seorang yang telah meninggal dunia, hanya ruangan pertama (pada permohonan online) yang harus diisi
dan ditandatangani (pada surat penjamin).  Sekiranya yang sedemikian, sesalinan Sijil Kematian / surat
pengesahan kematian adalah diperlukan.]
k)  Syarat-syarat kelayakan lain yang ditetapkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa.
  
  Pelajar kategori berikut tidak layak memohon:-
  
a)  Tidak memenuhi syarat-syarat am permohanan pinjaman PTPTN.
b)  Pelajar yang mengikut kursus / IPT yang tidak berdaftar dengan PTPTN.
c)   Pelajar yang mengikut pengajian melalui Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG).
d)   Pelajar tahun satu yang mengikut program / kursus yang diadakan secara kerjasama / berkembar dengan
IPT dari Amerika Syarikat. Pelajar tersebut hanya layak memohon pinjaman pada tahun dua pengajian dan
ke atas.
e)  Pelajar yang ditawarkan pengajian menggunakan kelayakan pengalaman kerja.
   
2  KAEDAH PERMOHONAN
  Apakah kaedahnya untuk saya membuat permohonan PTPTN?
  
  Kaedah permohonan pinjaman pendidikan adalah seperti berikut :
  
a)  Pemohon hendaklah memohon pinjaman PTPTN secara on-line melalui Laman Web Pinjaman On-Line di
alamat  http://epinjaman.ptptn.gov.my.   Akan tetapi, pemohon hanya boleh memohon mengikut tarikh
buka dan tutup IPT masing masing.  Pemohon boleh melayari Laman Web PTPTN di alamat
http://www.ptptn.gov.my  untuk mengetahui maklumat tarikh  permohonan yang telah ditetapkan untuk
IPT masing-masing.   
  Pelajar perlu menggunakan kata laluan dengan memasukkan ID PTPTN yang ada pada Semakan
Keputusan  Permohanan ke IPTA yang boleh dicetak oleh pelajar melalui Bahagian Pengurusan
Kemasukan Pelajar (UPU on-line)  Kementerian Pengajian Tinggi.
b)  Bagi tujuan melengkapkan permohonan pinjaman PTPTN secara  on-line, pemohon terlebih dahulu perlu
mempunyai nombor akaun individu mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-masing. 
Namun, terdapat beberapa IPT yang memberi kemudahan pra-pembukaan akaun bank untuk pemohon. 
Untuk maklumat lanjut berkenaan senarai IPT tersebut, mohon layari Laman Web PTPTN di
http://www.ptptn.gov.my.
c)  Pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pinjaman PTPTN di Laman Web Pinjaman On-Line di
http://epinjaman.ptptn.gov.my bermula  3 hari  selepas tarikh tutup permohonan online di IPT masing-
masing.
d)  Pemohon yang berjaya ditawarkan pinjaman PTPTN perlu melayari Laman Web Pinjaman On-Line di
alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my dan dokumen yang diperlukan adalah:-
   (i)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) Surat Tawaran Pinjaman (berserta Surat Akuan
Penerimaan, Surat Kebenaran 1, 2, 3, dan 4);
   (ii)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) dokumen Perjanjian Pinjaman; 
   (iii) 1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat)  Surat Jaminan Pinjaman;
  [Setiap satu set adalah untuk Pemohon, PTPTN,  Penjamin 1 dan Penjamin 2.  Namun, sekiranya
salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 set diperlukan untuk dihantar kepada PTPTN, dan
hanya 2 set diperlukan sekiranya kedua ibubapa telah meninggal dunia.] 
  (iv) 4 keping setem hasil yang bernilai RM10.00 setiap satu. 
  [Bagi setiap Perjanjian Pinjaman Pendidikan yang telah disempurnakan, hendaklah dilekatkan setem
berharga RM10.00 di sudut kanan atas pada muka depan setiap salinan dokumen perjanjian.  Namun,
sekiranya salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 setem diperlukan untuk dilekatkan pada
muka depan setiap salinan dokumen perjanjian  dan hanya 2 setem diperlukan sekiranya kedua
ibubapa telah meninggal dunia.]
  [Cetakan dokumen tersebut hendaklah menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80
gsm) dengan menggunakan  satu muka kertas untuk setiap satu (cetakkan tidak dilakukan pada
muka depan dan belakang di helaian yang sama).  Dakwat cetakkan hendaklah berwarna hitam.]
   
3  MAKLUMAT PERIBADI PEMINJAM
  Saya mempunyai nombor kad pengenalan lama dan juga nombor kad pengenalan baru, yang manakah
perlu saya isi di dalam maklumat peribadi?
  
  Bagi maklumat peribadi peminjam, nombor kad pengenalan baru adalah suatu kemestian yang perlu diisi
oleh setiap peminjam, manakala bagi nombor kad pengenalan lama ianya disarankan untuk diisi oleh
peminjam sebagai simpanan rekod.
  
4  TARIKH PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PERMOHONAN
  Bilakah tarikh permohonan PTPTN ini dibuka? 
  
  Tarikh permohonan Pinjaman Online  PTPTN ini akan dibuka buat pertama kalinya pada 15 Jun 2007. 
Untuk permohonan seterusnya akan diberitahu dari semasa ke semasa melalui Laman Web PTPTN di
alamat http://www.ptptn.gov.my.
  
5  Bilakah tarikh proses permohonan PTPTN akan ditutup? 
  
  Bagi kemasukan semester Julai 2007, pemohon dari IPTA dan Politeknik yang telah memohon sebelum 25
Jun boleh menyemak keputusan mereka mulai 27 Jun 2007. Bagi permohonan yang dibuat selepas 25
Jun, semakan keputusan pinjaman hanya boleh dibuat mulai 27 Julai. Maklumat terperinci mengenai
permohonan pinjaman boleh didapati di Laman Web PTPTN di alamat http://www.ptptn.gov.my. 
  
6  GAGAL MELAYARI LAMAN WEB PINJAMAN ON-LINE DI ALAMAT http://epinjaman.ptptn.gov.my 
  Saya cuba melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my, tetapi gagal. 
Ianya tertera "page cannot be found". 
  
  Pemohon dikehendaki klik pada butang "Tools" dan kemudiannya ke "Internet Options".  Pemohon
kemudiannya harus klik pada butang "Delete Cookies" dan klik "ok" serta butang "Delete Files" dan klik
"ok".  

Pemohon kemudian boleh melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my
semula.
  
7  NAMA BANK
  Sekiranya nama bank yang tertera pada Buku Panduan Kemasukan Pelajar yang diberi oleh IPT adalah
berbeza dengan yang tertera pada laman web PTPTN, apakah yang harus saya lakukan?
  

Sekiranya pemohon mendapati bank yang dipaparkan pada laman web adalah berbeza dengan yang
diberi pihak IPT, pemohon hendaklah memasukan juga nombor bank akaun mengikut bank yang telah
ditetapkan oleh IPT tersebut, sungguhpun bank yang dipaparkan adalah berbeza.

PTPTN akan menukar nama bank tersebut selepas semakan dibuat.  Ini tidak akan mengganggu
permohonan pelajar.
  
8  MASA UNTUK PERMOHONAN ON-LINE
  Adakah pihak PTPTN menetapkan masa dan waktu untuk permohonan on-line ini dijalankan?
  
  Ya.  Masa dan waktu untuk permohonan secara on-line adalah ditetapkan dari jam 7pagi hingga 1 pagi
setiap hari. Selepas masa yang ditetapkan tersebut, sistem kami akan ditutup buat sementara waktu bagi
menyiapkan kerja-kerja pemprosesan secara kelompok dan penyelengaraan sistem.   
9  PERMOHONAN ONLINE UNTUK PELAJAR IPTA
  Sekiranya saya adalah seorang pelajar IPTS, bagaimanakah caranya untuk saya membuat permohonan
secara online? 
  
  Untuk pemohon dari IPTS, pemohon dikehendaki klik "daftar"  dan seterusnya memasukkan nombor kad
pengenalan  kad polis serta kata laluan.  Pemohon kemudiannya hendaklah kembali kepada log in skrin
dan mendaftar mengggunakan kata laluan yang dimasukkan tadi. 
  
10  TERLUPA KATA LALUAN UPU
a)  Terlupa kata laluan sebelum selesai mengisi kesemua maklumat ke dalam laman web
  Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan semula kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU
(untuk permohonan PTPTN) sekiranya saya terlupa?
  Terdapat 2 cara untuk anda mendapatkannya semula:-
  
i)  Pemohon hanya perlu ke "Login" skrin dan masukkan nombor kad pengenalan 12 digit, kad tentera atau
kad polis pemohon. Seterusnya klik butang "Terlupa Kata Laluan" dan menjawab 3 soalan yang tertera
untuk tujuan pengesahan. Sistem akan mengeluarkan Kata Laluan yang baru dan anda dikehendaki
menukar kata laluan tersebut.
  
ii)   Menghubungi Call Centre PTPTN di talian  03-2092 7788 (sekiranya pemohon belum mengisi sebarang
maklumat di dalam Laman Web Pinjaman On-Line) untuk mendapat kata laluan baru.  
  
  Pada hari bekerja yang berikutnya, pemohon boleh melayari semula Laman Web Pinjaman On-Line.
  Sistem akan mengeluarkan kata laluan yang baru dan anda dikehendaki mengisi kata laluan baru anda. 
  
b)  Terlupa kata laluan selepas "klik hantar" untuk membuat pembetulan data
  Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan semula kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU
(untuk permohonan PTPTN) sekiranya saya terlupa?
  
  Sekiranya pemohon terlupa "Kata Laluan", pemohon hanya perlu ke Login skrin dan masukan nombor
pengenalan 12 digit, kad tentera atau kad polis anda. Seterusnya klik butang "Terlupa Kata Laluan" dan
menjawab 3 soalan yang tertera untuk tujuan pengesahan.  Sistem akan mengeluarkan kata laluan yang
baru dan anda dikehendaki menukar kata laluan tersebut.
  
11  TERLUPA KATA LALUAN PTPTN 
  Bagaimanakah caranya untuk membuat permohonan on-line untuk pelajar dari IPTA dan Politeknik, yang
telah terlupa kata laluan PTPTN?
  
  Ada 2 cara untuk mendapatkan kata laluan PTPTN.  Ianya adalah:-
  
a)   Pemohon boleh melayari laman web  http://www.jpt.utm.my untuk menyemak kata laluan pemohon. 
Pemohon dikehendaki mengisi nombor kad pengenalan 12 digit dan klik butang "Semak".  Seterusnya,
senarai akan dikeluarkan dan pemohon boleh menyemak kata laluan tersebut.  
  
b) 
Pemohon boleh SMS kepada PTPTN IDNOKP dan hantar ke 33199.  Pemohon kemudian akan
diberi kata laluan PTPTN, juga melalui sms.
   12  PINDAAN MAKLUMAT SEBELUM TARIKH TUTUP
  Bolehkah saya membuat pindaan kepada maklumat yang telah saya masukkan ke dalam Borang
Permohonan Pinjaman On-Line di Laman Web ?
  
  Ya.  Pemohon boleh membuat pindaan kepada maklumat yang dimasukkan kedalam Borang Permohonan
Pinjaman On-Line  di Laman Web hanya sehingga tarikh tutup yang diumumkan oleh pihak PTPTN.
Selepas tarikh tutup, pemohon tidak dibenarkan sama sekali untuk membuat sebarang pindaan.
  
13  PENUKARAN KATA LALUAN
  Bagaimanakah caranya untuk saya membuat penukaran kepada kata laluan yang telah diberi oleh pihak
UPU untuk permohonan di laman web? 
  
  Pemohon dikehendaki untuk melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my dengan mengisi nombor kad pengenalan 12 digit, nombor polis atau tentera,
serta kata laluan yang telah diberi oleh pihak UPU.  
  
  Pemohon boleh menukar kata laluan melalui menu yang disediakan di dalam laman web tersebut.
  
14  PERBEZAAN PENJAMIN DAN PENJAGA
  Apakah perbezaan diantara "Penjaga" dan "Penjamin"? Bolehkan saya meletakkan nama Ibu bapa saya
kedalam kedua-dua bahagian?
  
  Penjaga adalah dirujuk kepada orang yang menjaga pemohon yang terdiri daripada ibu bapa, adik beradik,
pasangan atau Penjaga. Manakala Penjamin adalah dikhususkan untuk kedua ibu bapa sahaja
seandainya salah seorang atau keduanya masih hidup. Bagi mereka yang kedua ibu bapa telah meninggal
dunia, ruangan ini tidak perlu diisi.  Bagi mereka yang hanya salah seorang telah meninggal dunia,
ruangan yang wajib diisi hanyalah Butiran Penjamin 1.
  
  Ya.  Nama kedua ibubapa anda boleh diletakkan kedalam kedua-dua nama Penjaga dan Penjamin,
sekiranya kedua ibu bapa pemohon masih ada.  
  
15  RUANGAN MAJIKAN
  Sekiranya saya masih belajar, apakah yang perlu diisi diruangan butiran pekerjaan?
  
  Ruang tersebut tidak perlu diisi sekiranya pemohon masih belum bekerja. Anda hanya perlu menekan
butang seterusnya untuk butiran lain.
  
  Sekiranya pemohon meneruskan pengajian dan pada masa yang sama pemohon sedang bekerja (belajar
sambil bekerja), pemohon harus mengisi ruangan tersebut. 
  
16  Apakah bezanya diantara gaji kasar dan gaji bersih?
  
  Gaji kasar adalah gaji yang diberi daripada pihak majikan tanpa potongan KWSP, SOCSO, cukai,
pinjaman dan lain-lain potongan. Gaji bersih adalah gaji yang telah ditolak kesemua di atas.
  
17  Pada laman Web Pinjaman On-Line PTPTN, gred yang tertera pada Butiran Kelayakkan adalah antaranya,
F9 atau 9F, sementara yang tertera pada transkrip keputusan SPM adalah tertera 9G.  Adakah ianya
sama?
  
  Ya.  Gred F9, 9F atau 9G adalah menunjukkan keputusan yang sama.    
18  PEMPROSESAN DAN STATUS PERMOHONAN
  Bilakah permohonan saya diproses setelah saya klik "hantar" dan bagaimanakah caranya untuk saya
mengetahui permohonan saya diterima atau ditolak?
  
  Kesemua permohonan online akan diproses dalam masa 3 hari dari tarikh tutup permohonan.  
  Untuk mengetahui status permohonan, anda bolehlah melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat 
  http://epinjaman.ptptn.gov.my atau menelefon Call Centre kami ditalian 03-2092 7788.
  
19  LULUS PERMOHONAN DAN DITOLAK PELAJAR
  Bolehkan saya menolak pinjaman PTPTN sekiranya pinjaman saya tersebut telah diluluskan?
  
  Ya, pemohon boleh menolak tawaran dengan melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my   Pemohon dikehendaki memasukkan nombor pengenalan 12 digit, kad
tentera atau kad polis serta kata laluan anda.  Seterusnya, anda dikehendaki klik "Status Permohonan". 
Pemohon boleh menolak permohonan dengan klik "TOLAK TAWARAN".
  
20  LULUS PERMOHONAN DAN DITERIMA PELAJAR
  Apakah seterusnya yang patut saya lakukan sekiranya permohonan saya telah diluluskan? Dan apakah
dokumen sokongan diperlukan PTPTN?
  
  Setelah permohonan diluluskan, anda perlu menjawab sama ada menerima atau menolak tawaran
tersebut. Sekiranya pemohon menerima, pemohon hendaklah:-
  
I)  Mencetak dokumen berikut pada Laman Web Pinjaman On-Line di alamat http://epinjaman.ptptn.gov.my  
   (i)   1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) Surat Tawaran Pinjaman (beserta Surat Akuan
        Penerimaan, Surat Kebenaran 1, 2, 3, dan 4);
   (ii)  1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat) dokumen Perjanjian Pinjaman; 
   (iii) 1 set (cetakkan komputer) dan 3 set salinan (fotostat)  Surat Jaminan Pinjaman;
  [Setiap satu set adalah untuk Pemohon, PTPTN, Penjamin 1 dan Penjamin 2.  Namun, sekiranya
salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 set diperlukan untuk dihantar kepada PTPTN, dan
hanya 2 set diperlukan sekiranya kedua ibubapa telah meninggal dunia.] 
  (iv) 4 keping setem hasil yang bernilai RM10.00 setiap satu. 
  [Bagi setiap Perjanjian Pinjaman Pendidikan yang telah disempurnakan, hendaklah dilekatkan setem
berharga RM10.00 di sudut kanan atas pada muka depan setiap salinan dokumen perjanjian.  Namun,
sekiranya salah seorang ibu bapa telah meninggal, hanya 3 setem diperlukan untuk dilekatkan pada
muka depan setiap salinan dokumen perjanjian dan hanya 2 setem diperlukan sekiranya kedua
ibubapa telah meninggal dunia.]
  [Cetakan dokumen tersebut hendaklah menggunakan kertas berwarna putih yang bersaiz A4 (80
gsm) dengan menggunakan  satu muka kertas untuk setiap satu (cetakkan tidak dilakukan pada
muka depan dan belakang di helaian yang sama).  Dakwat cetakkan hendaklah berwarna hitam.]
  
II)  Menyediakan dokumen sokongan seperti yang berikut:-
   (i)     Salinan Kad Pengenalan Pemohon;
   (ii)    Salinan Surat Tawaran dari IPT;
   (iii)   Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
  (bagi yang mengemukakan salinan slip keputusan peperiksaan SPM, hanya slip yang tidak melebih
tempoh 2 tahun dari tahun peperiksaan diambil boleh diterima pakai);   (iv)  Salinan transkrip keputusan peperiksaan dan sijil kelayakan masuk lain. 
Contoh : STPM / Diploma / Matrikulasi;
  (sila sertakan surat pengesahan tamat pengajian dari IPT yang mengendalikan kelayakan masuk
tersebut, jika pemohon belum menerima sijil dan pada transkrip peperiksaan juga tidak dinyatakan
bahawa pelajar telah menamatkan pengajian / layak dianugerahkan sijil);
   (v)  Bagi tujuan melengkapkan permohonan pinjaman PTPTN secara  on-line, pemohon terlebih dahulu
perlu mempunyai nombor akaun individu mengikut bank yang telah ditetapkan oleh IPT masing-
masing.  Namun, terdapat beberapa IPT yang memberi kemudahan pra-pembukaan akaun bank
untuk pelajar.  Untuk maklumat lanjut berkenaan senarai IPT tersebut, pemohon bolehlah melayari
laman web kami di www.ptptn.gov.my;
   (vi)   Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan pemohon (sekiranya pemohon bekerja);
   (vii)   Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan bapa / penjamin pertama (sekiranya bapa / penjamin pertama pemohon
bekerja);
  (viii)  Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan ibu / penjamin kedua (sekiranya ibu / penjamin kedua pemohon bekerja);
   (ix)  Slip Gaji/ Salinan Borang Cukai Pendapatan (B/BE/EA/EC)/ Kad Pesara / borang atau surat
pengesahan pendapatan  pasangan pemohon  (sekiranya pemohon sudah berkahwin dan
pasangan pemohon bekerja);
   (x)   Salinan Sijil Kematian / surat pengesahan kematian ibu / bapa pemohon sekiranya telah meninggal
dunia.
   (xi)   Salinan keputusan peperiksaan setiap semester sebelumnya (sekiranya pelajar berada pada
semester kedua dan ke atas semasa permohonan dibuat di Laman Web Pinjaman On-Line).
  (xii)   Surat pengesahan masih belajar dari IPT (sekiranya pelajar berada pada semester kedua dan ke
atas semasa permohonan dibuat di Laman Web Pinjaman On-Line).
  
  Kesemua dokumen yang disebutkan diatas kemudiannya diserahkan kepada pihak PTPTN pada hari
pendaftaran di IPT. Kaunter-kaunter kami akan dibuka dihari pendaftaran tersebut dimana kesemua
dokumen akan disahkan oleh Pegawai yang bertugas. Sila rujuk Laman Web PTPTN di
http://www.ptptn.gov.my. untuk mendapatkan maklumat dengan lebih  lanjut tentang tarikh-tarikh
pendaftaran tersebut.
  
21  DOKUMEN PENGESAHAN
  Siapakah yang layak untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PTPTN (Certified True
Copy)?
  
  Salinan dokumen sokongan hendaklah dibuat menggunakan kertas bersaiz A4 dan disahkan. 
  Pemohon boleh mendapatkan pengesahan dokumen (Certified True Copy) daripada yang tersenarai
dibawah:-
a)  Wakil Rakyat;
b)  Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional;
c)  Pengamal Undang-Undang;
d)  Pesuruhjaya Sumpah;
e)  Jaksa Pendamai;
f)  Pengetua;
g)  Guru Besar Sekolah (Sekolah Kerajaan Sahaja);
h)  Pegawai Polis berpangkat ASP ke atas;
i)  Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas;
j)  Penghulu; k)  Ketua Kampung;
l)  Penggawa;
m)  Tuai Rumah;
n)  Ketua Kaum;
o)  Mukim yang bertauliah.
  
22  PERMOHONAN DITOLAK PTPTN
  Sekiranya permohonan saya ditolak, bagaimanakah caranya untuk saya membuat penyemakan? Bolehkah
saya memohon kembali? 
  
  Pemohon boleh menyemak dengan melayari Laman Web Pinjaman On-Line di alamat
http://epinjaman.ptptn.gov.my atau menelefon Call Centre ditalian 03-2092 7788 untuk mengetahui sebab-
sebab penolakkan permohonan berlaku.  
  
  Ya, pemohon boleh membuat rayuan seandainya permohonan anda telah ditolak bukan kerana sebab-
sebab yang disenaraikan pada terma Syarat Permohonan, yang disenaraikan di perkara 1.  Pemohon
hendaklah datang berurusan dengan pegawai PTPTN atau secara bertulis yang dialamatkan ke Call
Centre, Tingkat 4, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.
  
23  BAYARAN OLEH PTPTN (DISBURSEMENT)
  Setelah kesemua dokumen diserahkan kepada pihak PTPTN, berapa lamakah masa yang diambil untuk
pembayaran yang pertama? 
  
  Seandainya segala dokumen yang diperlukan telah lengkap,  pembayaran yang pertama dapat dilakukan
dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen.  Pembayaran yang telah diluluskan akan dikreditkan
terus kedalam Akaun Bank Pelajar.
  
  Untuk bayaran seterusnya dari pihak PTPTN (semester seterusnya), berapakah jangkamasa yang perlu
saya tunggu untuk mendapatkannya?
  
  Pembayaran seterusnya akan diberitahu atau diumumkan dari masa ke samasa melalui Laman Web
PTPTN di http://www.ptptn.gov.my.
  
24  JUMLAH PINJAMAN
  Bagaimanakah untuk saya mengetahui jumlah pinjaman yang akan saya terima untuk kursus yang saya
ambil?
  
  Jumlah pinjaman yang diterima bergantung kepada kursus yang diambil dan pendapatan seisi keluarga. 
Pemohon boleh mengetahui jumlah pinjaman yang ditawarkan setelah pinjaman tersebut diluluskan.
Seandainya pemohon tidak bersetuju dengan jumlah tawaran tersebut, pemohon boleh membuat rayuan
secara terus dengan pejabat PTPTN berserta dengan dokumen sokongan, atau secara bertulis yang
dialamatkan ke Call Centre, Tingkat 4, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights,
50490 Kuala Lumpur. 

10 comments:

Anonymous said...

sush nya mau dftar online..huhu

Anonymous said...

pertanyaan..selepas pihak pegawai dah semak dan pihak pegawai mengambil borang..adakah borang itu lengkap?

Anonymous said...

erm.bagi ibu bapa yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai slip gaji nak letak apa pada gaji kasar dan gaji bersih

Anonymous said...

Kalau tarikh pendaftaran Di maklumat kursus tersalah maram mane Nk buat???

Anonymous said...

kalau pelajar sudah menerima pinjaman ptptn pada semester pertama tetapi sebulan terakhir dia ambil cuti khas..semester depan dia masuk part yg sama..adakah dia boleh dapat duit pinjaman itu walaupun part yang sama?dan berharap hanya part yg akhir dia tak dapat.mohon reply.terima kasih

Anonymous said...

Assalamualaikum... Saya akan memasuki uitm pada 16/11 nov nanti. Adakah saya perlu memohon ptptn sekarang atau tunggu sehingga masuk u? sebab saya tgk tarikh pemprosesan adalah pada bulan disember. jika saya apply sekarang adakah saya perlu apply lagi sekali kelak? dan juga jika saya apply sekarang adakah application saya akan diluluskan dalam masa terdekat? mohon bantuan...

Anonymous said...

saya punya dokumen telah diambil oleh pegawai ptptn so saya dapat ptptn kan ?? agak2nya bila ye duit ptptn saya masuk dalam akuan bank saya ?? dokumen dikutip pada 12/12/13 ! need answer as soon as possible ! tqvm in advance !

debra morgan said...

Hello Am Puan, Debra Morgan Am sah dan dipercayai pemberi pinjaman pinjaman memberi pinjaman
atas terma yang jelas dan mudah difahami dan syarat pada kadar faedah 2%. dari
$ 12000 kepada $ 7000000 USD, Euro Dan Pounds Sahaja. Saya memberi Pinjaman Perniagaan,
Pinjaman Peribadi, Pinjaman Pelajar, Pinjaman Kereta Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bil. jika anda
memerlukan pinjaman apa yang anda perlu lakukan adalah untuk anda untuk menghubungi saya secara langsung
di: morgandebra816l@gmail.com
Tuhan memberkati Anda.
Regards,
Puan Debra Morgan
E-mel: morgandebra816@gmail.com


Nota: Semua jawapan hendaklah dihantar kepada: MORGANDEBRA816@GMAIL.COM

Larry Brown said...

Hello,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Encik, Larry coklat pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, firma-firma dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah difahami dan keadaan. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: larrybrowninvestment@gmail.com

Morgan Debra said...

Hello Am Mrs, Morgan debra Am pemberi pinjaman pinjaman yang sah dan dapat diandalkan memberikan pinjaman
pada syarat dan ketentuan yang jelas dan dimengerti pada tingkat bunga 2%. dari
$ 12.000 untuk $ 7.000.000 USD, Euro dan Pounds Hanya. Saya memberikan Kredit Usaha,
Pinjaman Pribadi, Pinjaman Mahasiswa, Kredit Mobil Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bills. jika kamu
membutuhkan pinjaman apa yang harus Anda lakukan adalah untuk Anda untuk menghubungi saya secara langsung
di: morgandebra1986@gmail.com
Tuhan Memberkatimu.
Salam,
Mrs Morgan debra
Email: morgandebra1986@gmail.com


Catatan: Semua balasan harus kirim ke: morgandebra1986@gmail.com

Post a Comment

Link exchange

Link exchange Free For All
Support Us..! Copy code below and paste at your blog or website. Sila tukarkan heigh dan width untuk tukarkan saiz banner Info-MyTips, Tq~
”QuranicFoods”