User FB ? Please Follow - Tenki tenkiu

Friday, October 15, 2010

"
C. STRUKTUR PROGRAM
KPLI-SR MOD SEPENUH MASA
1. Tempoh Pengajian
 
Tempoh pengajian bagi program ini ialah satu tahun iaitu dua semester. Calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia.


 2.
Komponen dan Mata Pelajaran
  Komponen dan mata pelajaran KPLI Ambilan Januari 2011 adalah seperti berikut:
 
 KOMPONEN
 MATAPELAJARAN
Asas Dinamika Guru 1. Bahasa Melayu Kini
2. Pengurusan Sumber (Teknologi Maklumat & Komunikasi, Teknologi Pendidikan & Sains Perpustakaan)
3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral
4. Tamadun Islam
5. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia
6. Pendidikan Alam Sekitar
7. Bina Insan Guru
Pengetahuan & Ketrampilan Profesional 8. Ilmu Pendidikan
Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan 9. Mata Pelajaran Major
10. Mata Pelajaran Minor
Gerak Kerja Kokurikulum 11. GERKO
 
 • Pengurusan GERKO

 • Unit Beruniform dan Sukan

 • Praktikum 12. Latihan Amali
     
  KPLI j-QAF MOD LPBS
  1. Tempoh Pengajian
   
  Tempoh pengajian bagi program ini ialah lapan belas bulan iaitu tiga semester. Calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia.


   2.
  Komponen dan Mata Pelajaran
    Komponen dan mata pelajaran KPLI j-QAF Mod LPBS Ambilan Januari 2011 adalah seperti berikut:
   
   KOMPONEN
   MATAPELAJARAN
  Pengajian Asas 1. Bahasa Melayu Komunikasi
  2. Bahasa Inggeris Komunikasi
  3. Seni Dalam Pendidikan
  4. Pengurusan Sumber
  5. Penyuburan Diri Insan Guru
  Pengajian Profesional 6. Ilmu Pendidikan
  Pengajian Kurikulum Persekolahan 7. Major
  8. Minor 1
  9. Minor 2
  Kokurikulum 10. GERKO
  Praktikum 11. Latihan Amali
     
     
  3. Ikatan Perjanjian Pendidikan Guru
    Calon yang telah menyempurnakan kursus adalah tertakluk dengan Ikatan Perjanjian Pendidikan Guru.


  * Tertaluk kepada pindaan  

  0 comments:

  Post a Comment

  Link exchange

  Link exchange Free For All
  Support Us..! Copy code below and paste at your blog or website. Sila tukarkan heigh dan width untuk tukarkan saiz banner Info-MyTips, Tq~
  ”QuranicFoods”