User FB ? Please Follow - Tenki tenkiu

Wednesday, August 11, 2010
- Dua for keeping a fast at the time of Sehar (Niyaat)


Wa bisawmi ghadinn nawaiytu min shahri ramadan

- Dua for breaking a fast at the time of Iftaar


Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu [wa 'alayka tawakkaltu] wa 'ala rizq-ika aftarthu

OR

dhahabadh-dhama'u wab-tallatil 'uruuqi, wa thabatal arju inshaAllah

Allaahumma inni as�aluka birahmatika al-lati wasi'at kulli shay�in an taghfira li

- Dua for breaking a fast at a friends house

Aftara 'indakumus saa'imuna, wa akala ta'aamakumul-abraaru, wasallat 'alaikumul mala'ikat 
Read more: http://balliqul-ilm.blogspot.com/2010/08/following-is-compilation-of-duas-for.html#ixzz0wMdomGYD

0 comments:

Post a Comment

Link exchange

Link exchange Free For All
Support Us..! Copy code below and paste at your blog or website. Sila tukarkan heigh dan width untuk tukarkan saiz banner Info-MyTips, Tq~
”QuranicFoods”